THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 28
Số lượt truy cập: 3897737
QUẢNG CÁO
Năm học 2015 - 2016

KẾ HOẠCH NĂM HỌC

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015. Phương hướng nhiệm vụ 2015 - 2016

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học . Năm học 2015- 2016

Kế hoạch phòng chống lụt bão. Năm học 2015 - 2016 

KẾ HOẠCH THÁNG

Tháng 6,7,8

Đánh giá tháng 6,7,8

Tháng 01

Đánh giá tháng 01

Tháng 9

Đánh giá tháng 9

Tháng 02

Đánh giá tháng 02

Tháng 10

Đánh giá tháng 10

Tháng 03

Đánh giá tháng 03

Tháng 11

Đánh giá tháng 11

Tháng 04

Đánh giá tháng 04

Tháng 12

Đánh giá tháng 12

Tháng 05

Đánh giá tháng 05

 

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 1

(Từ 17/8 đến 22/8 năm 2015)

Tuần 21

(Từ 4/1 đến 9/1 năm 2016)

Tuần 2

(Từ 24/8 đến 29/8 năm 2015)

Tuần 22

(Từ 11/1 đến 16/1 năm 2016)

Tuần 3

(Từ 31/8 đến 05/9 năm 2015)

Tuần 23

(Từ 18/1 đến 23/1 năm 2016)

Tuần 4

(Từ 7/9 đến 12/9 năm 2015)

Tuần 24

(Từ 25/1 đến 30/1 năm 2016)

Tuần 5

(Từ 14/9 đến 19/9 năm 2015)

Tuần 25

(Từ 1/2 đến 6/2 năm 2016)

Tuần 6

(Từ 21/9 đến 26/9 năm 2015)

Tuần 26

(Từ 15/2 đến 21/2 năm 2016)

Tuần 7

(Từ 28/9 đến 03/10 năm 2015)

Tuần 27

(Từ 22/2 đến 28/2 năm 2016)

Tuần 8

(Từ 5/10 đến 10/10 năm2015)

Tuần 28

(Từ 29/2 đến 5/3 năm 2016)

Tuần 9

(Từ 12/10 đến 17/10 năm 2015)

Tuần 29

(Từ 7/3 đến 13/3 năm 2016)

Tuần 10

(Từ 19/10 đến 24/10 năm 2015)

Tuần 30

(Từ 14/3 đến 20/3 năm 2016)

Tuần 11

(Từ 26/10 đến 31/10 năm 2015)

Tuần 31

(Từ 21/3 đến 27/3 năm 2016)

Tuần 12

(Từ 02/11 đến 7/11 năm 2015)

Tuần 32

(Từ 28/3 đến 2/4 năm 2016)

Tuần 13

(Từ 9/11 đến 14/11 năm 2015)

Tuần 33

(Từ 4/4 đến 10/4 năm 2016)

Tuần 14

(Từ 16/11 đến 21/11 năm 2015)

Tuần 34

(Từ 11/4 đến 17/4 năm 2016)

Tuần 15

(Từ 23/11 đến 28/11 năm 2015)

Tuần 35

(Từ 18/4 đến 23/4 năm 2016)

Tuần 16

(Từ 30/11 đến 05/12 năm 2015)

Tuần 36

(Từ 24/4 đến 30/4 năm 2016)

Tuần 17

(Từ 7/12 đến 12/12 năm 2015)

Tuần 37

(Từ 2/5 đến 8/5 năm 2016)

Tuần 18

(Từ 1412 đến 19/12 năm 2015)

Tuần 38

(Từ 9/5 đến 15/5 năm 2016)

Tuần 19

(Từ 21/12 đến 26/12 năm 2015)

Tuần 39

(Từ 16/5 đến 22/5 năm 2016)

Tuần 20

(Từ 28/12/2015 đến 2/1 năm 2016)

Tuần 40

(Từ 23/5 đến 29/5 năm 2016)

 

Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Hoang Thị Tươi
Hoang Thị Tươi
Hiệu trưởng
Lê Duy Thăng
Lê Duy Thăng
Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3964254 * Email: thvanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com