THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 11
Số lượt truy cập: 3897513
QUẢNG CÁO
[1] 2 [Sau]
Tên tài liệu Download
Chương trình chi tiết GDPT mới
TT 32/2018/TT- BGDDT: Thông tư Ban hành chương trình giáo dục phổ thông
Nghị định 113/2018/NĐ-CP bổ sung Nghị định 108 về tinh giảm biên chế
Thông tư 17/2018/TT-BGD ĐT quy định về kiểm định chất lượng GD và công nhận đạt chuẩn quốc gia trường TH
Nghị định 127/2018 quy định trách nhiệm quản lí nhà nước
Thông tư số 14/2018/BGD ĐT chuẩn hiệu trưởng
Thong tu số 20/2018/BGD ĐT chuẩn GV phổ thông
Chỉ thị nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của Bộ GD- ĐT
TT 22/2016 - BGDĐT về sửa đổi bổ sung một số điều TT 30
CT 3031 Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của ngành GD
Nghị định về phân loại cán bộ công chức, viên chức
Phu_luc_kem_theo_CV_616_danh_gia_xep_loai_GVTH
Số: 6169/BGDĐT-GDTH V/v thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014
V/v tổng hợp đánh giá và khen thưởng HS tiểu học theo TT 30/2014/TT-BGDĐT
TT Số: 30/2014/TT-BGDĐT ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học
Phu_luc_kem_theo_CV_616_danh_gia_xep_loai_GVTH
TT_43_Dieu_le_thi_GV_chu_nhiem_gioi.doc
HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC CẤP TIỂU HỌC
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC (Kèm theo văn bản hướng dẫn số 670/SGDĐT-GDTrH ngày 22/4/2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
Phụ lục 2. ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC (Phụ lục kèm theo văn bản hướng dẫn số 1741 ./BGDĐT-GDTrH ngày 05/3/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Số : 250/CTr/BGDĐT- HLHPNVN-HKHVN Chương trình phối hợp thực hiện phong trào thi đua : “Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực" giai đoạn 2009 - 2013
Số: 36/2009/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định kiểm tra , công nhận PCGDTH & PCGDTHĐT
Số: 5402 /BGDĐT-GDTH V/v Hướng dẫn thực hiện công tác PCGDTHĐĐT năm 2010
Số: 32 /2009/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học
Số: 717/BGDĐT-GDTH V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT Quy định đánh giá và xếp loại HSTH
Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên (Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2010/TT-BGDĐT ngày 20 /7 /2010)
Số: 39/2009/TT BGDĐT Thông tư ban hành quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Số: 43/2006/TT-BGDĐT Thông tư hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo
Số : 38/2005/QH11 Luật giáo dục ban hành năm 2005
Số: 06/2006/QĐ-BNV Quyết định về việc ban hành quy chế đánh giá xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập[1] 2 [Sau]
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Hoang Thị Tươi
Hoang Thị Tươi
Hiệu trưởng
Lê Duy Thăng
Lê Duy Thăng
Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3964254 * Email: thvanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com