Tổng hợp

580.000 người không còn là công chức theo Luật mới

Quy định về các trường hợp công chức theo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi gần đây, sẽ có nhiều trường hợp thôi làm mướn chức lúc luật có hiệu lực.

  • Luật cán bộ, công chức, nhân viên Luật sửa đổi, bổ sung 5 2019

1 trong những đặc điểm đặc sắc nhất của Luật Cán bộ, công chức sửa đổi và Luật Viên chức sửa đổi là việc phân định nhân vật là nhân viên đặc trưng, bao gồm cả nhân vật chính. Để hiểu thêm về quy định phân định nhân vật là nhân viên, mời các bạn theo dõi nội dung sau.

Tổng thống sẽ ko còn là 1 quan chức

Hiện cả nước có khoảng 580.000 công chức trong bộ máy chỉ huy, điều hành đơn vị sự nghiệp công lập. Sắp đến, lúc Luật Cán bộ, Công chức, Luật Viên chức sửa đổi có hiệu lực thì nhân vật này có tác động gì ko, thưa ông?

1 trong những điểm mới nổi trội của Luật này là giảm thiểu nhân vật là công chức, ko tiếp diễn quy định chức danh chỉ huy, điều hành trong đơn vị sự nghiệp là công chức như Luật Viên chức 2008 hiện hành.

Khoản 1 Điều 1 của Luật khái niệm về công chức như sau: Công chức bao gồm công dân Việt Nam được tuyển dụng, bổ nhậm vào ngạch, chức phận, chức danh tương ứng với công tác, hưởng lương từ ngân sách nhà nước. :

– Các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

– Cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội quần chúng chẳng phải là sĩ quan, bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động viên quốc phòng;

– Các tổ chức, đơn vị thuộc Công an quần chúng chẳng phải là sĩ quan, hạ sĩ quan nhiều năm kinh nghiệm, người lao động nhân viên.

(Không còn bao gồm người được thuê, bổ nhậm làm chỉ huy, điều hành trong các đơn vị sự nghiệp công lập).

Do ấy, theo quy định của Luật này, giám đốc các trường công lập, giám đốc doanh nghiệp nhà nước, … sẽ ko còn được coi là công chức nhà nước như hiện tại.

Điều này hoàn toàn thích hợp với chủ trương được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thể ngày nay Nghị quyết số 19-NQ / TW: Không tiến hành cơ chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị tiến hành tính năng khác). điều hành hành chính đất nước).

Chi tiết, Điều khoản tạm bợ của Luật này quy định:

Người giữ chức phận điều hành, điều hành trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định là công chức theo quy định hiện hành nhưng mà ko còn là công chức theo quy định của Luật này và ko thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 2 Điều 84 của Luật này, tiếp diễn tiến hành cơ chế, cơ chế và vận dụng các quy định của luật pháp đối với cán bộ, công chức tới hết nhiệm kỳ được bổ nhậm giữ chức phận đang đảm nhận.

Như vậy, giám đốc các trường công lập, giám đốc doanh nghiệp nhà nước … tuy ko còn được coi là công chức theo quy định của Luật này nhưng mà vẫn tiếp diễn được lợi các cơ chế, cơ chế và vận dụng theo quy định của luật pháp. về cán bộ, nhân viên tới hết thời hạn bổ nhậm.

Theo Bộ Nội vụ, với quy định này, sẽ có khoảng 580.000 người là chỉ huy, điều hành của hơn 58.000 đơn vị sự nghiệp ko còn là công chức, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ít ra 290 tỷ đồng chi tiêu. . . huấn luyện mỗi 5, chưa kể các chi tiêu vô hình khác.

xem thêm

  • Quy chế bồi dưỡng thường xuyên thầy cô giáo THCS 5 2019
  • Chuẩn nghề nghiệp thầy cô giáo dạy nghề 5 2019

#người #ko #còn #là #công #chức #theo #Luật #mới

Vik News

Lê Thị Thanh Loan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy tại trường Trường tiểu học Văn Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button