Tổng hợp

Bài phát biểu nhận nhiệm vụ mới

Khi nhận chức phận mới, làm việc với cương vị mới, với đồng nghiệp mới, việc bạn tạo được ấn tượng tốt với đồng nghiệp, đối tác và cơ quan tuyển dụng là cực kỳ quan trọng. 1 bài phát biểu giao nhiệm vụ hay và ý nghĩa sẽ tạo được ấn tượng tốt đối với mọi người bao quanh.

1. Bài phát biểu nhận nhiệm vụ mới số 1

Kính thưa Chủ tọa cuộc họp;

Kính thưa đồng đội …………… – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thơ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh …………;

Các vị đại biểu, các vị khách quý;

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn bộ các phân khúc dân chúng trong tỉnh!

Lời trước hết cho tôi xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức phận Chủ tịch UBND tỉnh ………… nhiệm kỳ …………, tiếp diễn công việc Bí thơ của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh ………… vừa được HĐND tỉnh bầu giữ chức phận Chủ tịch HĐND tỉnh. Đây là niềm vinh diệu bự béo đối với tôi, cùng lúc cũng là bổn phận béo lao đối với Đảng bộ, chính quyền và dân chúng tỉnh ………… với điều kiện bản thân tôi chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương Việt Nam.

Nhận thức rõ điều đấy, tôi nhận thức thâm thúy rằng, biến thành Đảng viên, cán bộ chỉ huy cốt yếu của tỉnh …………, bản thân phải quyết tâm, vượt qua mọi gian khổ, thách thức, tận tụy, làm mọi việc có thể sâu sát, nắm bắt tình hình địa phương, cơ sở; tôn trọng dân chúng, gần dân, lắng tai tâm sự, ước muốn của dân chúng; ko dừng học tập, đoàn luyện, trau dồi lý luận gắn liền với thực tế, bổn phận và toàn tâm, toàn ý vì sự tăng trưởng chung của tỉnh ………….

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn bộ dân chúng!

Tôi nhận nhiệm vụ vào thời khắc tỉnh ta vừa hoàn thành 5 ………… – 5 trước hết của nhiệm kỳ, với nhiều thành tựu nổi trội: đạt và vượt tiêu chí cao là tăng trưởng công ty …………. vào Nghị quyết của Hội đồng Bình dân cấp tỉnh; phát triển kinh tế đạt …….%, thu hợp lý ngân sách tăng …….% so với 5 ……; các dự án, chế độ cung ứng tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh đi vào cuộc sống và đi vào hoạt động hiệu quả; môi trường đầu cơ được cải thiện, 1 số dự án béo của các thành phần kinh tế sẵn sàng khai triển trên khu vực tỉnh; hệ thống chính trị được củng cố, hoàn thiện, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, hoạt động có hiệu quả; tỉ lệ hộ nghèo giảm cao so với kế hoạch, đời sống vật chất và ý thức của dân chúng được cải thiện; Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Đấy là những thuận tiện rất căn bản, là tiền đề quan trọng, tạo động lực tăng trưởng cho 5… .và những 5 tiếp theo.

Ngoài ra, tôi cũng hiểu rằng kinh tế của tỉnh còn nhiều gian khổ, quy mô bé; Cộng với những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình kinh tế, chính trị toàn cầu, gian khổ chung của nền kinh tế quốc gia, cũng như ảnh hưởng xấu của chuyển đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai, dịch bệnh tiếp diễn tạo ra những thử thách mới trong giai đoạn tiến hành tiêu chí, nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế xã hội 5 5 ………….

Với trọng trách được giao là người đứng đầu UBND tỉnh, tôi trân trọng học hỏi, kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm quý báu của các đồng đội chỉ huy tiền nhiệm; chuẩn bị dốc hết bản lĩnh, trí não, nhiệt huyết, chung tay, đồng tình cùng số đông Ban Cán sự Đảng, Ủy viên UBND tỉnh tiến hành nghiêm chỉnh sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đặc thù là những nhiệm vụ trọng điểm, biện pháp chủ chốt theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy tiến hành các Nghị quyết. Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh hiệu lực, hiệu quả điều hành nhà nước và sự lãnh đạo, quản lý của Ủy ban dân chúng tỉnh; tiến hành đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Hiến pháp và luật pháp; giữ vững nguyên lý, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao bổn phận tư nhân gắn với phát huy trí não số đông, tác dụng động, thông minh của từng thành viên UBND tỉnh; phát huy ý thức kết đoàn, hiệp tác, cung ứng lẫn nhau kết thúc tốt nhiệm vụ số đông UBND tỉnh giao, đóng góp thiết thực xây dựng tỉnh ………… tăng trưởng toàn diện và vững bền, biến thành tỉnh tăng trưởng khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Trước mắt, sớm bình ổn công tác, tiến hành các nhiệm vụ, biện pháp kế hoạch tăng trưởng kinh tế – xã hội theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; nỗ lực kết thúc tuyệt vời các tiêu chí, nhiệm vụ 5 ………….

Trên cương vị mới, tư nhân tôi mong muốn tiếp diễn thu được sự ân cần, chỉ huy, lãnh đạo, tương trợ của các đồng đội chỉ huy Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; sự chỉ huy kịp thời của Tỉnh ủy; sự giám sát, phối hợp, tương trợ thường xuyên của Đoàn ĐBQH tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các vị Đại biểu HĐND tỉnh và các phân khúc dân chúng trong tỉnh; sự ân cần, san sẻ, trao truyền kinh nghiệm, sự khích lệ, động viên của các lứa tuổi chỉ huy tỉnh qua các thời đoạn; sự phối hợp có hiệu quả của Chiến trận Đất nước và các đoàn thể của tỉnh, Tòa án, Viện Kiểm sát dân chúng tỉnh.

Rất mong thu được sự đồng thuận, hợp lực của các thành viên UBND tỉnh, của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, của các ngành chính quyền địa phương và mong toàn bộ hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên. trên khu vực tỉnh tiếp diễn tăng lên ý thức bổn phận, gìn giữ thứ tự, kỷ cương; tăng lên năng lực thi hành công vụ; hợp nhất nhận thức và hành động với nỗ lực cao, ý thức đổi mới, năng động, thiết thực, hiệu quả; cương quyết giải quyết những giảm thiểu, yếu kém, chung tay xây dựng hệ thống chính quyền từ tỉnh tới cơ sở càng ngày càng lớn mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, toàn tâm, toàn ý dùng cho công ty, dùng cho dân chúng các vùng, các dân tộc trong tỉnh; đóng góp hăng hái vào sự tăng trưởng chung của tỉnh và cả nước.

1 lần nữa xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe các đồng đội chỉ huy Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham gia kỳ họp và toàn bộ dân chúng tỉnh nhà…. .. … …….

Cám ơn rất nhiều!

2. Bài phát biểu nhận nhiệm vụ mới số 2

Tuyên bố nhận nhiệm vụ

(Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ………….)

Kính thưa quý vị đại biểu,

Kính thưa các đồng đội Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Trước hết, tôi xin cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức phận Bí thơ thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Đây đích thực là niềm vinh diệu béo lao đối với tôi, mà cũng là bổn phận béo lao nhưng mà Ban chấp hành đã tin cậy ủy quyền tôi. Để được sự tín nhiệm của Ban Chấp hành, cùng các đồng đội Bí thơ, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, tôi sẽ quyết tâm hết mình, kiểu mẫu, đi đầu, tận tụy. lao động, nỗ lực kết thúc tốt nhiệm vụ được giao, nỗ lực xây dựng số đông kết đoàn, dân chủ, thông minh, kết đoàn tiếp diễn đưa công việc Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có bước tăng trưởng mới, chắc chắn.

các đồng đội thân mến,

Những 5 vừa qua, công việc Công đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã có những chuyển biến hăng hái, tham dự có hiệu quả vào các chương trình tăng trưởng kinh tế – xã hội của quốc gia, vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn càng ngày càng được khẳng định. Có được kết quả trên là nhờ sự quyết tâm, nỗ lực của các ngành bộ Đoàn, Hội, Đội thiếu niên; sự ân cần, lãnh đạo của các đồng đội chỉ huy Đảng, Nhà nước; sự phối hợp, tạo điều kiện của các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương, các ngành ủy đảng, chính quyền, các tổ chức kinh tế – xã hội, khích lệ, động viên các phân khúc dân chúng. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ghi nhận và biểu dương những quyết tâm nỗ lực của các ngành bộ Đoàn trong cả nước; Xin thật tình cảm ơn các đồng đội chỉ huy Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, các đồng đội nguyên Bí thơ thứ nhất và các đồng đội cán bộ chỉ huy T.Ư Đoàn qua các thời đoạn, các ngành ủy Đảng, chính quyền , các tổ chức kinh tế – xã hội và các phân khúc dân chúng đã ân cần tạo điều kiện, khích lệ, khuyến khích công việc Công đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước chỉ cần khoảng qua.

Xin thật tình cảm ơn và kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu cùng toàn bộ các đồng nghiệp.

3. Phát biểu tiếp nhận của chỉ huy

Kính thưa đồng đội …………., Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội;

Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý,

Kính thưa Đại hội,

Thay mặt tuổi xanh cả nước, Đại hội xin bộc bạch lòng hàm ơn thâm thúy đối với sự chỉ huy, lãnh đạo toàn diện của Ban Bí thơ, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sự ân cần của Quốc hội và các Chính phủ đối với công việc Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và giai đoạn nỗ lực, đoàn luyện, góp sức, trưởng thành của lứa tuổi trẻ Việt Nam.

Đại hội trân trọng tiếp nhận, quán triệt và tiến hành quan điểm ​​lãnh đạo của đồng đội …………., Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Đại hội điểm phong trào thi đua yêu nước của tuổi xanh chỉ cần khoảng đến; ra công thi đua học tập, rèn đức, luyện tài, lao động thông minh, phát huy ý thức xung kích cách mệnh, tự nguyện cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chiến đấu vì nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bình, dân chủ, tiến bộ. , vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội Xin thật tình cảm ơn những tình cảm, sự ân cần thâm thúy nhưng mà trong những 5 qua, trong các công tác, đồng đội ………… .đã dành cho tổ chức Đoàn và các phân khúc thanh niên Việt Nam. 1 lần nữa, Đại hội xin cảm ơn và kính chúc sức khỏe tới các đồng đội.

Xem thông tin bổ ích khác trong phần Tài liệu Vik News VN.


#Bài #phát #biểu #nhận #nhiệm #vụ #mới

Vik News

Lê Thị Thanh Loan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy tại trường Trường tiểu học Văn Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button