Tổng hợp

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá đồng nghiệp tổ chuyên môn

Bảng tổng hợp kết quả bình chọn của đồng chí chuyên môn là biểu mẫu tổng hợp kết quả bình chọn thầy cô giáo của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn.

Mẫu được ban hành theo Công văn 4530 / BGDĐT-NGCBQLGD do Bộ Giáo dục và Tập huấn ban hành ngày 01 tháng 10 5 2018. Tham khảo thêm và tải về tài liệu tại đây.

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

– Các tổ chuyên môn: ………………………………………………………………………………………… ..

– Trường đại học; ……………………. …………………… ..

– Quận / Huyện / Thành phố, Tx …………. Thành phố trực thuộc tỉnh …………………………………………

– Kỳ bình chọn (ngày, tháng, 5) ……………….

Tiêu chuẩn / Tiêu chí Kết quả bình chọncười đậu (Cử nhân Khoa học)); Vượt qua (D); Công bình (Kh); tốt (T)
Cô giáo…. Cô giáo…. Cô giáo…. Cô giáo…. Cô giáo…. ….
I. Bình chọn
Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất của 1 nhà giáo
Tiêu chí 1: dạy đạo đức
Tiêu chí 2: cá tính thầy cô giáo
Tiêu chuẩn 2. tăng trưởng nghề nghiệp và nghề nghiệp
Tiêu chí 3: tăng trưởng nghề nghiệp tư nhân
Tiêu chí 4: QUẬNXây dựng kế hoạch giáo dục và dạy học theo định hướng tăng trưởng phẩm giá và năng lực của học trò.
Tiêu chí 5: Sử dụng các cách thức dạy học và giáo dục theo định hướng tăng trưởng phẩm giá và năng lực của học trò.
Tiêu chí 6: Kiểm tra, bình chọn theo định hướng tăng trưởng phẩm giá, năng lực của học trò.
Tiêu chí 7: Tham vấn và cung ứng sinh viên
tiêu chuẩn 3. Xây dựng năng lực môi trường giáo dục
Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa học đường.
Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong trường học
Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường
Tiêu chuẩn 4. Phát triển các mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
Tiêu chí 11. Xây dựng mối quan hệ hiệp tác với bố mẹ / người giám hộ của học trò và các đối tác liên can khác
Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để tiến hành các hoạt động dạy học cho học trò.
Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để tiến hành công việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học trò.
Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ, tiếng dân tộc, phần mềm công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục
Tiêu chí 14. Sử dụng tiếng nước ngoài hoặc tiếng dân tộc
Tiêu chí 15. Phần mềm công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục
II. Nhận xét và bình chọn
– Lực lượng:
– Những vấn đề cần cải thiện:
– Yêu cầu phương hướng tăng lên thế mạnh và giải quyết điểm yếu:
Trình độ kết quả bình chọn:
…….., ngày…. tháng… 5 20…
ĐẦU BẾP ĐẶC BIỆT

#Bảng #tổng #hợp #kết #quả #đánh #giá #đồng #nghiệp #tổ #chuyên #môn

Vik News

Lê Thị Thanh Loan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy tại trường Trường tiểu học Văn Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button