Tổng hợp

Báo cáo công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học

Phóng sự phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học được hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải trong bài viết này là phóng sự của các trường măng non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học rộng rãi về công việc phòng chống tác hại của khói thuốc lá trong trường học. Xem.

  • Quy tắc xây dựng đơn vị ko khói thuốc
  • Cam kết phòng chống tác hại của thuốc lá
  • Cam kết xây dựng trường học ko khói thuốc

1. Báo cáo công việc phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học số 1

BÁO CÁO

Về việc tăng mạnh tiến hành Phòng, chống tác hại của thuốc lá

và lạm dụng rượu trong lĩnh vực giáo dục

_____________________

Căn cứ Chỉ thị số ………… ..ngày ………… .tháng …… 5 …… ..của Bộ Giáo dục và Tập huấn về việc tăng mạnh tiến hành công việc phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng chất có cồn trong ngành Giáo dục;

Nhà trường ………… .. xin trân trọng công bố về công việc giáo dục, tuyên truyền phòng, chống tác hại của lạm dụng thuốc lá và rượu bia trong nhà trường như sau:

1. Tăng nhanh các giải pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá

a) Tổ chức tuyên truyền, tầm thường về tác hại của thuốc lá và các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tới toàn bộ cán bộ, thầy cô giáo và viên chức nhà trường Tuyên truyền tiến hành môi trường cấm hút thuốc lá trong trường học, quyền của người ko hút thuốc lá, phận sự của những người hút thuốc lá. Tiếp tục quán triệt và vận dụng nghiêm chỉnh các quy định tại Chỉ thị số 56/2007 / CT-BGDĐT ngày 02 tháng 10 5 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn về việc tăng mạnh công việc phòng, chống tác hại của giấy phép trong nhà trường đối với các hoạt động số đông. ;

b) Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy cấm hút thuốc lá trong nhà trường.

c) Nghiêm cấm hoàn toàn việc hút thuốc lá trong trường;

d) Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động 5 học, đưa vào nội quy quy chế cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua, biểu dương của cán bộ, công chức. công chức, nhân viên, công nhân các cơ quan, đơn vị, trường học;

d) Tăng nhanh công việc rà soát, giám sát; Mua, bán, lăng xê và tiếp thị các thành phầm và hình ảnh liên can tới thuốc lá trong hoặc ngoài khuôn viên trường đều bị ngăn cấm. Phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành nghiêm quy định cấm bán thuốc lá ngoài cổng trường. Phối hợp với các cơ sở y tế trên khu vực phân phối, tham mưu, cai nghiện thuốc lá cho người nghiện thuốc lá.

2 tấnkhiến cho nó xảy ra đoPhòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia

a) Tăng nhanh các hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục nhằm cảm hóa cán bộ, công chức, nhân viên và học trò, sinh viên về tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn đối với sức khỏe và xã hội; cơ chế, luật pháp về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn; quyền trẻ con ko bị cưỡng ép, khuyến khích uống rượu, bia và đồ uống có cồn. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục học trò về độ tuổi được sắm, uống rượu, bia và đồ uống có cồn; kĩ năng chối từ uống rượu bia;

b) Cấm cán bộ, thầy cô giáo, người lao động viên trong trường uống rượu, bia và đồ uống có cồn trước và trong ngày làm việc, tại nơi làm việc, trong các bữa ăn giữa 2 buổi của ngày làm việc và ngày trực. Cán bộ, thầy cô giáo, người lao động viên và học trò, sinh viên ko uống rượu, bia và các chất có cồn trước và lúc điều khiển dụng cụ quá cảnh;

c) Tăng nhanh công việc phòng dự phòng, chủ động phòng dự phòng vi phạm luật pháp về thứ tự xã hội và tù nhân do uống rượu, bia và đồ uống có cồn khác với sự tham dự hăng hái của các tổ chức đoàn thể, xã hội và tập thể;

d) Đưa nội dung phòng, chống tác hại của đồ uống có cồn vào kế hoạch hoạt động 5 học, đưa vào nội quy quy định cấm uống rượu bia, đồ uống có cồn và tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua. và nói đến của các cán bộ, thầy cô giáo, người lao động viên của trường.

e) Không bán rượu bia và đồ uống có cồn tại trường. Phối hợp với chính quyền địa phương chặn lại việc sắm bán, tiếp thị rượu và đồ uống có cồn trong và bao quanh trường học. Phối hợp với các cơ sở y tế trên khu vực để chủ động phát hiện, can thiệp sớm nhằm giảm tác hại cho người đã lạm dụng rượu bia, đồ uống có cồn.

f) Lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng rượu bia trong các môn học nhằm mục tiêu giáo dục, tuyên truyền cho học trò.

Người nhận:

– Phòng Giáo dục và Tập huấn …… .i;

– Tài liệu;

– Các tổ CM;

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ TỔNG THỐNG

2. Báo cáo công việc phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học số 2

BÁO CÁO

Về việc tiến hành phòng chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục

Thân mến: Phòng Giáo dục và Tập huấn ………….

Thông qua Công văn số… / CV-PGD & ĐT ngày… /… / 20… của Sở Giáo dục và Tập huấn về việc tăng mạnh công việc phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục;

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của trường, trường tiểu học ……………………. Báo cáo bao gồm những nội dung sau:

I. Việc vận dụng phòng chống tác hại của thuốc lá.

1. Nhà trường tự tổ chức xây dựng kế hoạch tăng mạnh công việc phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học. Tổ chức quán triệt để CBGV và học trò có tinh thần chấp hành tốt “Quy chế phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục” ban hành kèm theo Nghị quyết số 3323 / QĐ-BG & ĐT ngày 13/8/2020. của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn.

2. Lồng ghép, lồng ghép giáo dục học trò về tác hại của thuốc lá trong các môn học, trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa và sinh hoạt Đội.

3. Liên kết tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho phụ huynh và người nhà của học trò trong các cuộc họp phụ huynh học trò, di chuyển trẻ về nhà tầm thường, di chuyển phụ huynh và người nhà ko hút thuốc lá.

4. Xây dựng kế hoạch hoạt động ngoại khóa hưởng ứng Tuần lễ đất nước ko hút thuốc lá và Ngày toàn cầu ko hút thuốc lá (31/5).

5. Xếp đặt cho cán bộ, học trò và ba má học trò cam kết tiến hành môi trường giáo dục lành mạnh, ko thuốc lá tại trường học.

6. Công việc phòng chống hút thuốc lá trong trường học là mục tiêu thi đua của số đông CBGVNV và học trò toàn trường.

II. Kết quả thật hiện công việc phòng chống tác hại của thuốc lá.

Việc phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học đã thấm sâu vào các hoạt động của nhà trường.

Kết quả:

100% CBGVNV ko hút thuốc lá, giáo dục học trò tiến hành tốt công việc phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học. Không được phép hút thuốc trong trường.

HIỆU TRƯỞNG

Mời bạn đọc cùng phân mục Giáo dục – Tập huấn tham khảo tại mục biểu mẫu Xin vui lòng.


#Báo #cáo #công #tác #phòng #chống #tác #hại #của #thuốc #lá #trong #trường #học

Vik News

Lê Thị Thanh Loan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy tại trường Trường tiểu học Văn Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button