Giáo Dục

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Hậu Giang

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Hậu Giang, có đáp án kèm theo. Qua đó, giúp các em học sinh tham khảo, so sánh với bài thi vào lớp 10 năm 2022 – 2023 của mình thuận tiện hơn.

Kỳ thi tuyển sinh vào 10 năm học 2022 – 2023 Hậu Giang diễn ra vào ngày 17 – 18/6/2022, với 3 môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. Môn Tiếng Anh thi theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận, thời gian làm bài 60 phút. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của TH Văn Thủy để tham khảo đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Hậu Giang:

Bạn đang xem bài: Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Hậu Giang

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Hậu Giang năm 2022 – 2023

1.C 2.D 3.C 4.B 5.A 6.A 7.D 8.C 9.A 10.C
11.A 12.C 13.B 14.C 15.B 16.C 17.D 18.C 19.C 20.A
21.C 22.B 23.A 24.D 25.C 26.A 27.D 28.C 29.C 30.B
31.D 32.A

33. Because the train was late, I missed the exam

34. The prize was given to the boy by the teacher.

35. I wish Peter bought me a gift every Christmas.

36. Tom said that he had gone to Nha Trang the previous week.

37. Linda goes to the cooking class every Wednesday evening.

38. Vienna is the largest city in Australia.

39. The river is so deep that we cannot swim in it

40. If William studied well for the test, he would have good grade.

Trích nguồn: TH Văn Thủy
Danh mục: Giáo Dục

Lê Thị Thanh Loan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy tại trường Trường tiểu học Văn Thủy
Back to top button