Tổng Hợp

Doanh thu là gì? Cách tính doanh thu chuẩn nhất ngày nay

Doanh thu là gì là một thuật ngữ được sử dụng rất phổ biến trong kinh doanh. Và làm cho doanh thu tăng luôn là một mục tiêu hoạt động của bất kì một doanh nghiệp hay doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh thu còn tạo điều kiện cho vị thể của doanh nghiệp trở nên tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh. Nói tương tự, nhưng bạn có thực sự biệt Doanh thu là gì không? Cách tính doanh thu chuẩn nhất là gì. Tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây của TH Văn Thủy. Cùng theo dõi bài viết để biết nhé.

doanh thu

Tổng quan doanh thu là gì

Doanh thu của một doanh nghiệp hay doanh nghiệp được hiểu là toàn con số tiền doanh nghiệp thu được sau quá trình tiêu thụ và cung ứng sản phẩm dịch vụ, những hoạt động tài chính và những hoạt động khác tạo ra doanh thu của doanh nghiệp.

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam: Doanh thu là tổng những trị giá lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp góp phần làm phát triển vốn chủ sở hữu.

những phòng ban doanh thu của doanh nghiệp

Doanh thu của doanh nghiệp được cấu tạo từ 3 phòng ban đó là doanh thu thuần, doanh thu từ hoạt động tài chính và doanh thu khác.

Doanh thu thuần

Doanh thu thuần còn gọi là doanh thu thực. Đây là khoản tiền doanh nghiệp thu được từ hoạt động bán hàng, bán sản phẩm. Doanh thu thuần không bao gồm thuế trị giá gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, những khoản chiết khấu và giảm giá hàng bán, doanh thu hàng bán bị trả lại…

Doanh thu thuần = Doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung ứng dịch vụ – những khoản giảm trừ doanh thu.

Doanh thu từ hoạt động tài chính

Doanh thu từ hoạt động tài chính bao gồm những khoản như tiền lãi (lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lại bán hàng trả chậm trả góp, lãi đầu tư trái phiếu tín phiếu…), Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái, cổ tức và lợi nhuận được phân chia, thu nhập từ hoạt động đầu tư chứng khoán ngắn hạn, thu nhập về thu hồi hoặc thanh lí những khoản vốn góp liên doanh, chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn,những khoản doanh thu hoạt động tài chính khác.

Chuẩn mực kế toán số 14 khi xác định doanh thu là gì

Doanh thu được xác định theo trị giá hợp lý của những khoản đã thu hoặc sẽ thu được.

Doanh thu phát sinh từ giao dịch được xác định bởi thỏa thuận giữa doanh nghiệp với bên mua hoặc bên sử dụng tài sản. Được xác định bằng trị giá hợp lý của những khoản đã thu hoặc sẽ thu được trừ những khoản chiết khấu và trị giá hàng bán trả lại.

Về những khoản tiền hoặc tương đương tiền nếu như không ghi được nhận ngay thì sẽ được xác định bằng cách quy đổi sang trị giá danh nghĩa của những khoản sẽ thu trong tương lai về trị giá thực tế tại thời khắc ghi nhận, vận dụng theo tỷ lệ lãi suất hiện hành.

Cách ghi nhận này không loại trừ trường hợp tại thời khắc ghi nhận doanh thu có thể nhỏ hơn trị giá doanh nghiệp sẽ thu được trong tương lai.

Khi hàng hóa hoặc dịch vụ được trao đổi để lấy hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự thì việc trao đổi đó không được coi là giao dịch tạo ra doanh thu. trường hợp hàng hóa hoặc dịch vụ được trao đổi để lấy hàng hóa hoặc dịch vụ khác không tương đương thì việc trao đổi đó được coi là một giao dịch tạo ra doanh thu.

Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng ghi được nhận đồng thời thỏa mãn những điều kiện sau:

  • Doanh nghiệp đã chuyển ra được phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua. nếu như doanh nghiệp chỉ còn phải chịu một phần nhỏ rủi ro gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa khi việc bán hàng sẽ được xác định và ghi nhận doanh thu.
  • Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa với vai trò là người sở hữu hàng hóa hoặc kiểm soát hàng hóa.
  • Doanh thu trường hợp này được xác định tương đối chắc chắn, đảm bảo thu hồi được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng trong tương lai. Trường hợp lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng còn phụ thuộc vào yếu tố không chắc chắn thì chỉ ghi được nhận doanh thu khi yếu tố không chắc chắn này đã được xử lý.
  • Doanh nghiệp xác định được những kinh phí có liên quan tới giao dịch bán hàng. Doanh thu và kinh phí có liên quan tới giao dịch phát sinh phải ghi được nhận một cách đồng thời theo nguyên tắc thích hợp. những khoản kinh phí này bao gồm cả kinh phí phát sinh sau ngày giao hàng. Với những khoản tiền nhận trước của khách hàng sẽ ghi được nhận là một khoản nợ phải trả chứ không ghi được nhận là doanh thu.

Lời kết

Làm thế nào để gia tăng doanh thu luôn là mục đích trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh có tốt thì doanh thu mới đạt kết quả cao. hy vọng bài viết này của TH Văn Thủy đã đem tới cho bạn những tri thức hữu ích. Hãy like và share bài viết này nếu như bạn thấy hay nhé!!!

Related Articles

Back to top button