Tổng hợp

Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng II

Mẫu đơn yêu cầu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Giảng viên hạng II lên Giảng viên chính (hạng I) là mẫu đơn được ban hành kèm theo Công văn 1808 / BGDĐT-NGCBQLGD tổ chức Kỳ thi nâng ngạch giảng sư 5 2020 dành cho các bạn tham khảo.

1. Điều kiện đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo sư toàn ngành.

Viên chức được cử dự thi nâng ngạch CDNN lên giáo sư (hạng II) lúc có đủ các điều kiện sau:

  • Các cơ sở giáo dục đại học có nhu cầu và được cấp có thẩm quyền cử cán bộ tiến hành kỳ ​​thi.
  • Có CDNN của giảng sư (hạng III), mã số V.07.01.03.
  • Được thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học bình chọn có đủ phẩm giá đạo đức nghề nghiệp; chấm dứt tuyệt vời nhiệm vụ chỉ mất khoảng 03 (3) 5 liên tiếp tính tới thời hạn nộp giấy tờ dự tuyển; ko chỉ mất khoảng bị xử lý kỷ luật hoặc đã được công bố về việc coi xét xử lý kỷ luật theo quy định của luật pháp.
  • Đủ tiêu chuẩn chức danh thầy cô giáo chính (hạng II) theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 36/2014 / TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 5 2014 của Bộ Giáo dục và Huấn luyện và Bộ Nội vụ quy định. mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Ngoài ra, hàng ngũ giảng sư của các cơ sở tập huấn, bồi dưỡng phải có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên quy định tại Điểm d, Tiểu mục 2, Điều 13 Thông tư số 01/2018 / TT-BNV ngày 08/01. 5 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ dẫn 1 số điều của Nghị định số 101/2017 / NĐ-CP ngày 01 tháng 9 5 2017 của Chính phủ về tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nhân viên.

2. Giấy tờ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thầy cô giáo.

don dang ky du thi thang hang chuc danh nghe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NAM GIỚI
Sự độc lập trên nick của riêng mình làm – Vui mừng

_________________________

YÊU CẦU KHÓA HỌC CHO ĐẾN KHI CÓ CÂU HỎI

Từ Giảng viên chính (Hạng II) tới Giảng viên chính (Hạng I)

(Ban hành kèm theo Công văn số 1808/ BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25/5 5 5 2020)

Thân mến: ……………………………………………………………………………

Tên tôi là (viết hoa): ………… ..Male (nữ): …………………….

Ngày sinh:………………………

Chỗ ở bữa nay: …………………………

Đơn vị công việc (khoa, trường): …………

Chức vụ:………………………

Chất lượng tốt nhất:…………………….

Ngày vào biên chế: ……………………

Chức danh nghề nghiệp nhân viên ngày nay: …………………………… mã số: …………

Ngày, tháng, 5 bổ dụng vào chức danh nghề nghiệp nhân viên hiện giữ: …………

Hệ số lương ngày nay: Ngày xếp hạng: …. /… /….

Sau lúc nghiên cứu các quy định về kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Giáo sư đầy đủ (hạng II) lên Giáo sư đầy đủ (hạng I) tại Công văn số ………… của ………… và các văn bản hiện hành, tôi bình chọn bản thân

………………………………………………

………………………………………………

Tôi tiến hành đề nghị này Tôi kính yêu cầu …………. Yêu cầu coi xét cho tôi tham gia kỳ thi thăng hạng từ Giảng viên chính (Hạng II) lên Giảng viên chính (Hạng I).

Em xin trân trọng cảm ơn.

Các tài liệu phải được đính kèm với đơn đăng ký này bao gồm:

Trước hết.

2.

3.

4.

5.

…. , ngày ... tháng ... 5 …
Người ứng tuyển

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng phân mục Giáo dục – Huấn luyện tham khảo tại mục biểu mẫu Xin vui lòng.

  • Thí dụ về lịch trả lương cho các giáo sư viếng thăm
  • Bình chọn kết quả huấn luyện cho giảng sư
  • Đơn yêu cầu thăng hạng chức danh Giáo sư đầy đủ

#Đơn #đăng #ký #dự #thi #thăng #hạng #chức #danh #nghề #nghiệp #Giảng #viên #hạng

Vik News

Lê Thị Thanh Loan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy tại trường Trường tiểu học Văn Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button