Tổng hợp

Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi

dữ liệu phệ Tôi muốn giới thiệu bạn Mẫu C4-09 / KB: Rút tiền mặt từ nick tiền gửi Bản tổng hợp xác thực nhất do chúng tôi tiến hành.

Mẫu rút tiền mặt nick tiền gửi được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017 / TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Nguồn vốn chỉ dẫn cơ chế kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước. Sau đây là nội dung cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu Thư rút tiền mặt nick tiền gửi

HÓA ĐƠN RÚT TIỀN MẶT GIẤY
Từ nick tiền gửi

Đơn vị nhận tiền: ……………………

Địa chỉ nhà:……………………………………………………..

Phiếu trả tiền:………………………………………………….

Tại Kho bạc Nhà nước: …………………………………………………….

Cái nĩa:…………………………………………………….

DNI: ………… .. Ngày cấp: ………… .Nơi cấp: ………….

PHẦN GHI BAN NHÀ NƯỚC

Nợ TK: ……………………

Phiếu trả tiền: …………………….

nội dung

Lượng tiền

toàn thể

Tổng số tiền bằng chữ: …………………… .. …………………………………………………… ..

Ngày tháng 5 …

người nhận tiền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn vị nhận tiền

Ngày tháng 5 …

Kế toán trưởng Chủ nick

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Tệp tài liệu Vik News để xem nội dung cụ thể hơn.


#Giđó #rút #tiền #mặt #từ #tài #khoản #tiền #gửi

Vik News

Lê Thị Thanh Loan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy tại trường Trường tiểu học Văn Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button