Tổng Hợp

Inc, Corp, Ltd, JSC, PLC là gì? Ý nghĩa của chúng là gì

Inc, Corp, Ltd, JSC, PLC là những từ viết tắt được sử dụng chủ yếu cho những doanh nghiệp, doanh nghiệp. Đây là những từ viết tắt bằng tiếng Anh của những loại hình doanh nghiệp và được sử dụng để làm tên gọi cũng như làm hợp đồng trong thị trường quốc tế. Vậy Inc, Corp, Ltd, JSC, PLC là gì? Ý nghĩa và sự khác nhau của từng từ viết tắt là như nào. Tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây của Sen Hồ Tây, cùng theo dõi nhé.

inc corp ltd jsc plc

Inc và Corp là gì

Khái niệm Inc là gì

Inc. là viết tắt của từ: Incorporated dịch ra tiếng việt tức là sát nhập, thống nhất, hợp thành tổ chức.

Để có được một tập tập đoàn vững mạnh thì phải có sự chung sức hợp tác làm việc của nhiều doanh nghiệp với nhau hay như một nhóm những doanh nghiệp con xây dựng nên một tập đoàn lớn hơn.

Tất nhiên, khi thành lập một tập đoàn thì những doanh nghiệp con sẽ có nghĩa vụ đóng góp cổ phần (hay gọi là đầu tư vốn) để có một tập đoàn ổn định đủ nguồn lực phát triển.

Khái niệm Corp là gì

Corp là tên viết tắt của từ Corporation tức là một tổ chức, thường là một nhóm người hoặc một doanh nghiệp (company), được ủy quyền hoạt động như một thực thể duy nhất (về pháp lý tương đương một người) và được xác nhận tương tự trong pháp luật. Về cơ bản chúng ta có hiểu Corp tương tự như Inc.

Điểm tương đồng, khác biệt cơ bản của Corp và Inc là gì?

Corp và Inc đều là những hậu tố sử dụng để chỉ doanh nghiệp đa quốc gia có quy mô tập đoàn.

Chúng có rất nhiều sự giống nhau về mặt phương thức, tính pháp lý, nghĩa vụ thuế, tư cách pháp nhân. Và có quyền phát hành cổ phiếu ra sức chúng nhằm mục đích huy động vốn.

Điểm khác nhau cơ bản nhất đó chính là việc lựa lựa chọn đặt tên là Corp hay Inc. nếu như một doanh nghiệp lựa lựa chọn Corp thì sẽ không ghi được trên hồ sơ thay thế bằng Inc.

Corp được sử dụng khá rộng rãi trên toàn cầu. Ví dụ Sony Corporation, Samsung Corp, riêng ở Mỹ vừa sử dụng Inc. vừa có Corp, ví dụ tên đầy đủ của Apple là Apple Inc.

Còn ở Việt Nam, đa số những tập đoàn thường gọi là Group thay vì sử dụng Corp.

Lợi ích và một số trách nhiệm của Inc và Corp

Mỗi doanh nghiệp con có ý nghĩa hết sức quan trọng vì nếu như một phần của tập đoàn gặp khủng hoảng thì rất dễ cả tập đoàn đó bị gặp vấn đề. Vì vậy, cả tập đoàn sẽ cùng nhau giúp những doanh nghiệp khủng hoảng ấy vượt dậy nhằm đưa cả tập đoàn đi lên.

Về cơ bản, Corp và Inc. giống nhau về phương thức, tính pháp lý, nghĩa vụ thuế, tư cách pháp nhân, có khác nhau thì chỉ khác cái từ này khi doanh nghiệp được thành lập, và nếu như đã lựa chọn tên doanh nghiệp là A Corp thì không ghi được trên hồ sơ là A Inc. và trái lại.

Những doanh nghiệp là Corp và Inc. đều có quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn, nếu như lỡ xui bị vỡ nợ thì họ chỉ phải chịu trách nhiệm trả nợ trong vốn điều lệ chứ những cổ đông không bị truy thu tài sản tư nhân để trả nợ.

Tóm lại, có thể hiểu thìa là:

Inc = Corp = Company 1 + Company 2 + … + Company n.

Tại đây những doanh nghiệp hợp sức thành, xây dựng, đóng góp để thành một tập đoàn mạnh.

Ltd là gì

Ltd được sử dụng cho những doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, sử dụng chủ yếu ở những nước châu âu và Canada. Trong doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, những thành viên tham gia sáng lập có trách nhiệm hữu hạn đối với khoản nợ của doanh nghiệp với điều kiện doanh nghiệp hoạt động theo luật định. những tư nhân có trách nhiệm phải trả thuế thu nhập tư nhân và doanh nghiệp phải trả thuế thu nhập doanh nghiệp trên lợi nhuận hàng năm.

Thông thường trách nhiệm đối với những khoản nợ của doanh nghiệp thường dựa vào số tiền mà người đó đã đầu tư. những tổ chức từ thiện hoặc những nhóm doanh thường xuyên sử dụng loại hình Ltd. này.

doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần để huy động vốn.

Có hai loại hình doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn ( Co.ltd) : doanh nghiệp TNHH 1 thành viên và doanh nghiệp TNHH 2 thành viên trở lên.

  • doanh nghiệp TNHH 1 thành viên là : 1 phương thức đặc biệt của doanh nghiệp tnhh do một tổ chức hay một tư nhân là chủ sở hữu chịu toàn bộ trách nghiệp trước pháp luật.
  • doanh nghiệp TNHH 2 thành viên là: có 2 thành viên trở lên và không vượt quá 50 thành viên chịu toàn bộ trách nghiệm trước pháp luật.

JSC là gì

JSC là viết tắt của cụm từ Joint Stock company, tức là doanh nghiệp cổ phần. Số lượng chủ sở hữu tối thiểu ở doanh nghiệp cổ phần phải là 3, có thể là pháp nhân hay thể nhân.

Tài chính sẽ được góp lại và phân chia thành những phần bằng nhau, gọi là cổ phần, người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông. Cổ đông sẽ được cấp giấy chứng thực sở hữu cổ phần  hay còn gọi là cổ phiếu.

Và đặc biệt chỉ có doanh nghiệp cổ phần mới được phát hành cổ phiếu. Đây là chứng cứ xác nhận về quyền sở hữu của cổ đông đối với doanh nghiệp cổ phần.

doanh nghiệp cổ phần (JSC) là doanh nghiệp mà trong đó

  • Vốn điều lệ được chia ra những phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Có thể một số tư nhân sẽ muốn góp nhiều vốn nhiều hơn.
  • Cổ đông có thể là tổ chức, tư nhân, doanh nghiệp, nhà nước, tối thiểu là 3 cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa cổ đông.
  • Cổ đông phải chịu trách nhiệm về khoản nợ dựa trên số vốn mà mình đã góp vào trong cổ phần doanh nghiệp.
  • Cổ đông cũng có quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác hoặc doanh nghiệp khác.
  • nếu như mức vốn đầu tư như nhau thì họ sẽ được quyền lợi, doanh thu và mức lãi bằng nhau.

PLC là gì

PLC là viết tắt của cụm từ Public Limited Company, được hiểu là doanh nghiệp đại chúng. doanh nghiệp đại chúng thực hiện huy động vốn rộng rãi trong công chúng, bằng việc phát hành chứng khoán niêm yết tại những trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc chứng khoán không niêm yết có thông qua môi giới chứng khoán.

Để được xác nhận là một doanh nghiệp đại chúng, phải nhận được sự phê duyệt tới từ ủy ban chứng khoán Nhà nước. doanh nghiệp đại chúng với sự tham gia của vốn đầu tư bên ngoài với nhiều nhà đầu tư, bởi vậy đặt ra yêu cầu quản trị doanh nghiệp khá khó tính.

những doanh nghiệp cổ phần JSC chỉ có thể trở thành doanh nghiệp đại chúng PLC sau khi đã chào bán công khai cổ phiếu lần đầu ra sức chúng IPO.

Lời kết

hy vọng qua bài viết trên của TH Văn Thủy những bạn độc giả đã hiểu được Inc là gì, Corp là gì, Ltd là gì, Jsc là gì và PLC là gì để từ đó phân biệt được sự giống, khác nhau những loại hình này.

Khi nắm chắc những thuật ngữ này, bạn có thể tự tin hơn khi đọc tài liệu, hồ sơ cũng như là nghe bản tin trên ti vi, điện thoại… Điều đó cũng sẽ giúp bạn tránh được những sơ sót đáng tiếc trên hồ sơ, đặc biệt là những văn bản liên quan tới pháp luật. Chúc bạn thành công.

Related Articles

Back to top button