Tổng hợp

Kê khai sót hóa đơn, xử lý thế nào?

Xử lý sao kê sai hóa đơn kế toán?

Xử lý sao kê sai hóa đơn kế toán? Trường hợp người nộp thuế phát hiện khuyết điểm hóa đơn, chứng từ thì xử lý theo quy định của luật pháp như thế nào? Để biết thông tin cụ thể, hãy xem.

Hóa đơn trên 10 triệu đồng trả tiền qua nhà băng sẽ được khấu trừ thuế GTGT

Những chỉnh sửa quan trọng về hóa đơn diễn ra từ ngày 01/01/2018

Trường hợp người nộp thuế phát hiện hóa đơn, chứng từ bỏ sót trong kỳ nào thì phải kê khai, khấu trừ bổ sung trong kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng mà trước lúc cơ thuế quan, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định. tại hội sở của người nộp thuế.

ke khai sot hoa don xu ly the nao

Theo ông Nguyễn Đình Đức (Hà Nội), tham khảo Luật số 31/2013 / QH13 quy định trường hợp người nộp thuế phát hiện hóa đơn, chứng từ các kỳ trước bỏ sót, chưa kê khai thì phải kê khai khấu trừ bổ sung.

Theo hiểu biết của ông Đức, kỳ được hiểu là hóa đơn tháng, quý, 5 được kê khai, khấu trừ của 5 ấy, trường hợp kê khai sai thì kê khai bổ sung. Kê khai bổ sung được hiểu là việc bổ sung vào điều khoản kê khai nhưng hóa đơn đã kê khai có sơ sót.

Nhưng tại Số 3, Tiểu mục a Công văn số 4943 / TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục Thuế chỉ dẫn: Tháng 5/2015 người nộp thuế phát hiện chưa kê khai các hóa đơn sắm vào tháng 12/2014. Người nộp thuế kê khai “Mục I – Hàng hóa, dịch vụ sắm vào trong kỳ” trên Tờ khai 01 / GTGT của kỳ tính thuế tháng 4/2015 (nếu còn trong kỳ khai thuế) hoặc tháng 5/2015, nhưng mà trước lúc cơ thuế quan, cơ quan có thẩm quyền ban bố quyết định thanh tra, rà soát thuế tại hội sở người nộp thuế.

Ông Đức xem xét, nếu hóa đơn tháng 12/2014 doanh nghiệp chưa kê khai thì doanh nghiệp sẽ kê khai bổ sung vào tờ khai quý IV / 2014 nhưng mà ko kê khai được vào tháng 4/2015 hoặc tháng 5/2015 (nghĩa là quý 2/2014), 2015) như trên.

Ông Đức đề xuất cơ quan tính năng phê duyệt, hướng áp giải quyết vụ việc này.

Về vấn đề này, Bộ Nguồn vốn có quan điểm ​​như sau:

Luật số 31/2013 / QH13 ngày 19 tháng 6 5 2013, Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế trị giá ngày càng tăng, tại chữ số 6, quy định:

“Điều 1

1 loạt điều của Luật thuế trị giá ngày càng tăng được sửa đổi và bổ sung:…

đ) Số thuế trị giá ngày càng tăng nảy sinh của tháng nào thì kê khai, khấu trừ lúc xác định số thuế phải nộp của tháng ấy. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế trị giá ngày càng tăng đã nhập sai tại thời khắc kê khai, khấu trừ thì cơ sở kinh doanh có quyền kê khai bổ sung, khấu trừ trước lúc cơ thuế quan ban bố quyết định thanh tra, rà soát thuế tại hội sở người nộp thuế. .

Khoản 8, Điều 14, Thông tư số 219/2013 / TT-BTC ngày 31 tháng 12 5 2013 của Bộ Nguồn vốn chỉ dẫn thi hành Luật Thuế trị giá ngày càng tăng và Nghị định số 209/2013 / NĐ-CP ngày 12/12 / Ngày 18/2013 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật thuế trị giá ngày càng tăng quy định:

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ số thuế trị giá ngày càng tăng đã nộp …

Thuế GTGT đầu vào kỳ nào được kê khai, khấu trừ để xác định số thuế phải nộp của kỳ ấy, ko phân biệt xuất ra để sử dụng hay nhập kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào ko đúng thời khắc kê khai, khấu trừ thì được kê khai khấu trừ bổ sung trước lúc cơ thuế quan hoặc cơ quan có thẩm quyền ban bố quyết định thanh tra thuế tại hội sở người nộp thuế.… ”.

Ngày 23/11/2015, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 4943 / TCT-KK định hướng 1 loạt vướng mắc trong công việc kê khai thuế và kê khai bổ sung giấy má thuế để hoàn thiện giấy má khai bổ sung.

Theo quy định trên, trường hợp người nộp thuế phát hiện hóa đơn, chứng từ của các kỳ trước bị bỏ sót chưa kê khai thì tiến hành kê khai, khấu trừ bổ sung như sau: Khi phát hiện hóa đơn bỏ sót thì phải kê khai, khấu trừ bổ sung trong kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót, nhưng mà phải trước lúc cơ thuế quan hoặc cơ quan có thẩm quyền ra quyết định, tiến hành thanh tra, rà soát thuế. rà soát tại hội sở người nộp thuế.

Thành ra, đề xuất ông Nguyễn Đình Đức tiến hành theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm luật pháp đã được trích dẫn tại văn bản này.


#Kê #khai #sót #hóa #đơn #xử #lý #thế #nào

Vik News

Lê Thị Thanh Loan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy tại trường Trường tiểu học Văn Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button