Tài Chính

Lũy kế là gì? Tổng hợp những tri thức cần biết về lũy kế

Lũy kế là gì là một cụm từ, thuật ngữ được sử dụng rất phố biến trong cuộc sống ngày nay, nhất là trong ngành nghề kinh doanh, thì ứng dụng của lũy kế được vượt bậc nhất. nếu như bạn hiểu lũy kế là gì thì bạn có thể kiểm soát rất tốt tình hình tài chính của mình.

Vậy lũy kế là gì? Lỗ lỹ kế, công thức tính lỗ và khấu háo lũy kế là gì? Lũy kế trị giá thanh toán và công thức ra sao? Tất cả sẽ có trong bài viết ngày hôm nay của nhà hàng TH Văn Thủy. Theo dõi bài viết để hiểu chi tiết về thuật ngữ phổ biến này nhé.

luy ke

Lũy kế là gì?

Luỹ kế có tên tiếng anh là Cummulative và được hiểu là lũy tiến được cộng dồn và tiếp nối nhau hay còn được hiểu là số liệu tổng hợp trước đó được đưa vào tính toán tiếp trong phần hạch toán tiếp theo.

Lũy kế là số liệu tổng hợp trước đó được đưa vào tính toán tiếp trong phần hạch toán tiếp theo. Hay hiểu một cách đơn thuần hơn, lũy kế chính là lũy tiến được cộng dồn và tiếp nối nhau

Ví dụ về lũy kế: số nợ tháng 3 là 4 triệu, số nợ tháng 4 là 5 triệu, nếu như số nợ tháng 3 chưa được trả thì sẽ được cộng luỹ tiến vào tháng 4. Vậy số nợ tổng cho tới tháng 4 sẽ là 9 triệu.

Công thức tính luỹ kế

Luỹ kế được tính theo công thức sau:

Lũy kế = Phát sinh trong kỳ + Lũy kế những tháng trước

Ví dụ:

Tài khoản chứng khoán có 30 triệu. Lợi nhuận từ việc đầu tư cổ phiếu trên quý như sau:

  • Quý 1: 3 triệu
  • Quý 2: 4 triệu
  • Quý 3: 2 triệu
  • Quý 4: 1 triệu

Vậy lũy kế cả năm được tính là: 3+4+2+1= 10 triệu

Một số thuật ngữ trong kinh doanh liên quan tới lũy kế

  • Lũy kế trị giá thanh toán
  • Khấu hao lũy kế
  • Lỗ lũy kế

Nội dung tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết về những loại lũy kế được tổng hợp ở trên

Lũy kế trị giá thanh toán

Khái niệm: Lũy kế trị giá thanh toán bao gồm lũy kế thanh toán tạm ứng và lũy kế thanh toán khối lượng.

Công thức tính luỹ kế trị giá thanh toán

Lũy kế thanh toán tạm ứng = trị giá tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi tới cuối kỳ trước – Chiết khấu tiền tạm ứng + trị giá đề nghị thanh toán kì này.

Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành = số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành tới cuối kỳ trước+chiết khấu tiền tạm ứng+trị giá đề nghị thanh toán kì này.

Lũy kế trị giá thanh toán = lũy kế thanh toán tạm ứng + lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành.

Khấu hao lũy kế

Khấu hao lũy kế là tổng số tiền kinh phí một tài sản của nhà máy đã được phân bổ vào kinh phí khấu hao tài sản kể từ khi được đưa vào phục vụ. Khấu hao lũy kế thường được phối hợp với tài sản xây dựng như nhà cửa, máy móc, thiết bị…

Hoặc có thể hiểu đơn thuần khấu hao lũy kế là tổng khấu hao của năm ngày và nhiều năm trước nữa cộng lại,nhằm mục đích thu hồi dần trị giá tài sản cố định đã đầu tư.

Lượng khấu hao lũy kế được sử dụng để xác định trị giá sổ sách là một tài sản của nhà máy. Khấu hao lũy kế của một tài sản không thể vượt quá kinh phí của tài sản.

trường hợp tài sản vẫn được sử dụng sau khi kinh phí của nó đã được khấu hao hết thì kinh phí của tài sản và khấu hao lũy kế của nó sẽ nằm trong những tài khoản sổ cái và những điểm ngừng kinh phí khấu hao.

Lỗ lũy kế

Lỗ lũy kế được hiểu là sự suy giảm về trị giá tài sản. Khi một tài sản bị suy giảm trị giá, tức là lúc đó trị giá ghi được trên sổ sách nhiều hơn trị giá thu hồi của tài sản đó.

trị giá ghi trên số là số tiền thể hiện trên sổ sách kế toán. Trong lúc đó, trị giá thu hồi là trị giá thực của tài sản.

Khi xảy ra trường hợp trị giá tài sản ghi được nhận trên sổ kế toán lớn hơn trị giá thực của tài sản thì lúc đó có sự suy giảm trị giá tài sản xảy ra, lúc này đòi hỏi kế toán khi nhận một khoản lỗ lũy kế.

Thay vì gọi lỗ lũy kế, người ta có thể gọi với tên khác đó là khấu hao tài sản của doanh nghiệp.

Ví dụ: Một doanh nghiệp mua máy móc thiết bị cho việc sản xuất giấy với thời gian khấu hao là 6 năm nhưng tới năm thứ 5 tài sản khấu hao đã hết trị giá sử dụng. tương tự trong thời gian sử dụng tài sản đã hao mòn nhanh hơn so với cách tính khấu hao => tương tự, một khoản lỗ luỹ kế đã tồn tại.

Công thức tính lỗ lũy kế

Lỗ lũy kế = trị giá ghi trên sổ của CGU – trị giá thu hồi của CGU

Trong đó:  CGU là một khối đơn vị sinh ra tiền

Hạch toán những khoản lỗ lũy kế:

– Trong một mô phỏng giá gốc được vận dụng thì lỗ lũy kế được xác định như sau:

+ Nợ = kinh phí của lỗ lũy kế được xác định bằng lãi hoặc lỗ dựa trên số tài sản đó.

– Trong mô phỏng được thực thi thì lỗ lũy kế ghi được nhận như sau:

+ Nợ = thặng dư được đánh giá lại hoặc là tài chính trên tài sản có ( khi tính cần lưu ý tới kinh phí khấu hao ).

Có thể đảo ngược những khoản lỗ lũy kế được không?

Trong một số trường hợp có thể đảo ngược tình thế của lỗ luỹ kế. Cụ thể, chỉ có thể đảo ngược trường hợp một số chỉ số làm cho lỗ luỹ kế có thể giảm và hoàn toàn nhập về lỗ luỹ kế.

Chú ý: Cần phải điều chỉnh kinh phí khấu hao cho kỳ sau và không được phép đảo ngược lỗ lũy kế ở lợi thế thương nghiệp.

Cách tìm ra những khoản suy giảm

Chỉ số bên ngoài chính là sự suy giảm trong trị giá thị trường, hay những thay đổi bất lợi trong kỹ thuật, môi trường kinh tế, tăng lãi suất thị trường, môi trường pháp lý hoặc do tỷ suất lợi nhuận, số lượng tài sản của doanh nghiệp vượt quá số vốn hoá thị trường.

Chỉ số nội bộ là sự lỗi thời hay do thiệt hại về vật chất, hiệu suất tài sản tồi tệ hơn dự kiến, những thay đổi bất lợi cho đơn vị trong tái cơ cấu hoạt động… nếu như có một trong những chỉ số trên thay đổi thì phải xác định trị giá thu hồi của tài sản.

Lời kết

Hy vọng bài viết này của TH Văn Thủy đã đem tới cho bạn những tri thức có ích về lũy kế và những thuật ngữ liên quan lũy kế trong kinh tế. Hãy like và share bài viết này nếu như bạn thấy hay nhé!!!

Related Articles

Back to top button