Tổng hợp

Mẫu biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc

hoatieu.vn xin đưa ra các tỉ dụ về biên bản họp bầu giám đốc, giám đốc điều hành tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên Doanh nghiệp. Tỉ dụ về biên bản họp bầu giám đốc, giám đốc điều hành là mẫu biên bản được lập lúc có cuộc họp đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị về việc bổ dụng chức phận giám đốc, giám đốc điều hành, chủ tịch hội đồng quản trị. doanh nghiệp. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về mẫu biên bản họp bầu giám đốc, giám đốc điều hành tại đây.

  • Mẫu đề cử cho việc bổ dụng viên chức
  • Tỉ dụ về quyết định bổ dụng Giám đốc quản lý của doanh nghiệp

1. Đạo luật bầu cử giám đốc

VIỆC KINH DOANH …………………………

Con số:………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

— o0o —

BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

VIỆC KINH DOANH ………………………………….

V / v bầu cử giám đốc doanh nghiệp

Trong ngày ……. tháng ngày 5 ……. tại hội sở chính của Doanh nghiệp …………… .. (Giđó chứng thực đăng ký kinh doanh số ………… do Sở Kế hoạch và Đầu cơ Thành phố Hà Nội cấp ngày …… .tháng …… 5 2007) Địa chỉ… …… ………….

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

1. Các thành viên có mặt:

STT Tên cổ đông sáng lập Số lượng san sớt
Trước tiên.
2.
3.
Tổng trị giá vốn góp:

2. Thành viên vắng mặt: Không có

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Mục tiêu, chương trình và nội dung cuộc họp

Hội đồng quản trị họp bầu Giám đốc để quản lý hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp.

2. Các chủ đề được luận bàn và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Hội đồng quản trị đã bàn luận quan điểm ​​về việc tuyển lựa thành viên thích hợp, đủ năng lực và nhân phẩm để đảm nhận chức phận Giám đốc Doanh nghiệp.

3. Quan điểm ​​và phát biểu của từng thành viên tham gia cuộc họp

Sau lúc luận bàn và phê duyệt các hạng mục tại cuộc họp, Hội đồng quản trị đã hợp nhất và biểu quyết

4. Kết quả đánh giá

  • Các cổ đông tán đồng: …… (……) = 100%
  • Cổ đông ko đồng ý: 0 (ko) = 0%

5. Các quyết định đã được phê chuẩn

Hội đồng quản trị doanh nghiệp quyết định bầu:

Tên và họ: …………………… ..
Quốc tịch: ……………………………………………………….
Hộ khẩu thường trú: …………………… ..
Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………….
Chứng minh quần chúng số: …………………… do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày ………… ..

Chức vụ: Giám đốc

VIỆC KINH DOANH ………………………………………………………………

Biên bản được lập thành 04 (4) bản bằng tiếng Việt có trị giá pháp lý y hệt

Các cổ đông đồng tình phê duyệt và ký:

2. Mẫu biên bản họp bầu giám đốc và giám đốc điều hành

mau bien ban hop bau giam doc tong giam doc

Nội dung căn bản của mẫu biên bản họp bầu giám đốc, giám đốc điều hành như sau:

VIỆC KINH DOANH………..
—————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————

Số: …… / …….-BB

BIÊN BẢN CHUNG CỦA CỔ ĐÔNG / HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VIỆC KINH DOANH ………………

(V / v: Bổ nhậm Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị)

Bữa nay, ngày …… tháng …… 5 20…., Khi …… giờ tại hội sở chính của Sociedad Anónima …………

Hội đồng cổ đông / Hội đồng quản trị của Doanh nghiệp thậm chí:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Nội dung: Sau lúc thỏa thuận, các cổ đông của Doanh nghiệp …………. bằng sự đồng ý và thỏa thuận chung:

1. Trích lời ông: …………………………………………… Ngày sinh: …………………………….

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số chứng minh quần chúng: ……………………………………………………………………………… ..

Ngày cấp: …………………………………. Nơi cấp: Công an …………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………

Nơi ở ngày nay: ………………………………………………………………………………………………………

Quyền Giám đốc Doanh nghiệp …………………………………………………….

2. Bổ nhậm Ông: ……………………. Ngày sinh: ………………………………

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số chứng minh quần chúng: …………………………………………………………………………………

Ngày cấp: …………………… .. Nơi cấp: Công an …………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………

Nơi ở ngày nay: ………………………………………………………………………………………………………

Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị …………………………………………………….

* Tất cả các quyền và bổn phận của Ông …………. và Ông …………………… .. ……. sẽ được khắc phục trên cơ sở Đạo luật Doanh nghiệp và Điều lệ Hiệp hội của Doanh nghiệp.

Kết luận:

Biên bản được các thành viên dự họp đọc đi đọc lại, đồng tình và ko có quan điểm ​​khác.

Chữ ký của Cổ đông

Mời các độc giả thêm tại phân mục việc làm – nguồn nhân công trong bài báo biểu mẫu Xin vui lòng.


#Mẫu #biên #bản #họp #bầu #giám #đốc #tổng #giám #đốc

Vik News

Lê Thị Thanh Loan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy tại trường Trường tiểu học Văn Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button