Tổng hợp

Mẫu đơn xin rút học bạ

Mẫu đơn đề nghị xóa học bạ được lập để đề nghị xóa học bạ, làm giấy tờ chuyển trường, chuyển cấp. Giđấy đề nghị xóa học bạ phải ghi rõ số liệu của thí sinh, học trò, lý do xóa … Sau ấy ký tên, ủy quyền giám đốc.

Đơn xin rút học bạ 5 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

YÊU CẦU RÚT TIỀN HỌC

Thân mến: Hiệu trưởng chính ………… ..

Tên của tôi: ……………………………………………………

Là phụ huynh của học trò: …………………… .. …………

Lớp: ………………. …… 5 học: …………………….

Ngày sinh: …………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: …………. ………………………… .. …………………

………………………………………………………………………………………………………

Hiện giờ, tôi đề nghị đàn ông tôi nhận học bạ.

Lý do: ……………………………………………………………………………………………………

……………………. …………………….

Kính gửi: Hiệu trưởng trường Tiểu học …………. cân nhắc.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

……, tháng ngày 5 ….

Người ứng tuyển

.


#Mẫu #đơn #xin #rút #học #bạ

Vik News

Lê Thị Thanh Loan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy tại trường Trường tiểu học Văn Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button