Tổng hợp

Mẫu hợp đồng mượn xe

Bạn muốn cho tư nhân, doanh nghiệp mượn xe nhưng mà chưa biết làm hiệp đồng vay sắm xe như thế nào để vừa bảo đảm tính pháp lý vừa tiến hành đúng thỏa thuận giữa chủ xe và người đi vay. Mẫu hiệp đồng vay sắm oto dưới đây sẽ giúp bạn khắc phục vấn đề này.

1. Hiệp đồng cho vay sắm oto Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————

HỢP ĐỒNG THUÊ XE

Phù hợp với Bộ luật dân sự và các văn bản luật liên bang các quan chức khác;

Căn cứ vào nhu cầu và thiện ý của các đối tác.

bữa nay … /… /…tại địa chỉ: ……………………, chúng tôi gồm:

NHÀ THẦU (BÊN A): VIỆC KINH DOANH …………….(phía doanh nghiệp)

Địa chỉ văn phòng: ………………………… ..

Mã thương nghiệp: ………. …….

Dế yêu:………………………….

Email: ……………………………….

Số account: …………………… .tại nhà băng ……………………

Người đại diện: Ông …………………… Chức vụ: Tổng Giám đốc.

Bên cho vay (PHẦN B): Ông (Bà) …………………….(chủ dụng cụ)

5 sinh: …………… .. Dân tộc: ……………………. Quốc tịch: ……………………

Số Chứng minh quần chúng / DNI: …………. do ………… .. cấp ngày ………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….

Nơi ở ngày nay: ………………………………………………………… ..

Sau lúc bàn luận và hợp nhất, 2 bên hợp nhất ký hiệp đồng vay sắm oto với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: MỤC TIÊU CỦA HỢP ĐỒNG

Bên B đồng ý cho Bên A mượn xe oto để làm dụng cụ chuyển di cho Bên A. Xe oto thuộc sở hữu hợp lí của Bên B với các thông tin căn bản: Số …………., BKS số… … …….

ĐIỀU 2: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

Hiệp đồng này được tiến hành: từ ngày …………………… tới ngày ……………………

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA PHỤ NỮ ĐẾN

1. Bảo quản và giữ giàng xe đã mượn.

B. Bạn phải chịu chi tiêu xăng xe và các chi tiêu liên can khác chỉ cần khoảng thuê xe.

C. Trả lại xe đã mượn lúc xong xuôi thời hạn Hiệp đồng.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN

1. Cung cấp thông tin xe theo đề xuất của Bên A.

B. Đảm bảo quyền sử dụng bình ổn cho Phần A trong suốt thời hạn vay.

C. Đòi trả xe ngay sau lúc hết thời hạn Hiệp đồng.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Các đối tác đồng ý tuân thủ nội dung của Hiệp đồng này. Những nội dung chẳng thể hiện trong Hiệp đồng sẽ được tiến hành theo quy định của luật pháp và / hoặc thỏa thuận khác của các đối tác (nếu có).

2. Trường hợp có mâu thuẫn nhưng các đối tác ko đàm phán, hòa giải được với nhau thì khắc phục tại Tòa án nơi Bên B có hội sở chính.

3. Tính từ lúc ngày xong xuôi Hiệp đồng này theo quy định, nếu các đối tác ko có công bố gì thì Hiệp đồng sẽ được hiểu là hẳn nhiên được khắc phục; Do đấy, các đối tác ko còn lợi quyền hay bổn phận gì đối với nhau.

4. Hiệp đồng này gồm 05 (5) điều, được lập thành 02 (2) bản có trị giá pháp lý y sì, mỗi bên giữ 01 (1) bản. Hiệp đồng này có hiệu lực tính từ lúc ngày các đối tác ký.

QUA MỘT BÊN

B MẶT

2. Hiệp đồng vay sắm oto theo mẫu số 2

HỢP ĐỒNG THUÊ XE

Con số: ……………………………..

………………….., ngày……. tháng …… 5 200 …….

NHÀ THẦU (BÊN A):………………………………………………

Địa chỉ nhà:……………………………………………………………………………………………………

Dế yêu: ………………………………………………. Số fax:……………………………………………….

E-mail:………………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………..

Bởi Mr./Mrs. …………………………………………………………………………………………………….

Bên cho vay: (PHẦN B)……………………………………………………….

(Nếu là doanh nghiệp thì ghi như trên)

Tên và họ:…………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: …………………… Dân tộc: ………… .. Quốc tịch: ……………………

Mã số: ……………………. Ngày và vị trí của chuyến thám hiểm …………………………………….

Địa chỉ thường trú: …………………………………… ..

Đồng ý ký hiệp đồng vay sắm oto với các điều kiện và điều khoản sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

– Bên B đồng ý cho Bên A mượn xe ………………………………………………

Thương hiệu: ……………………………………………………………………………………….…………

Biển số kiểm soát: …………………………………………………… .. ……………… ..

Các tham số khác: ………………………………………………………. ………… (nếu có)

– Thời hạn cho vay: …………………… .Ngày: …………………… .Tới ngày: …………………… ..

– Mục tiêu vay: …………………………………………………………………………………… ..

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA PHỤ NỮ

1 / Quyền và bổn phận của Bên B:

– Giao xe cho Bên A vào ngày hiệp đồng có hiệu lực.

– Được lợi tầm giá dịch vụ quy định trong hiệp đồng này.

2 / Quyền và bổn phận của Bên A:

– Sử dụng đúng mục tiêu thuê

– Được tu sửa nếu hư hỏng trong giai đoạn sử dụng và chịu mọi chi tiêu tu sửa.

– Chịu nghĩa vụ về những thiệt hại do bên thứ 3 gây ra trong giai đoạn sử dụng.

– Chịu nghĩa vụ trả tiền mọi chi tiêu nảy sinh trong giai đoạn sử dụng: xăng xe, tài xế, tu sửa….

– Trả tiền thuê xe đúng hạn cho Part A

ĐIỀU 3: ĐIỀU KIỆN CHUNG

– Hai bên đồng ý tiến hành đầy đủ các điều khoản của hiệp đồng này. Trong giai đoạn tiến hành hiệp đồng, nếu có vấn đề nảy sinh khác, 2 bên sẽ thoả thuận bằng văn bản.

– Hai bên có quyền xong xuôi hiệp đồng lúc ko thiết yếu nữa nhưng đã công bố bằng văn bản cho bên kia trước lúc xong xuôi.

Mời các độc giả thêm tại phân mục Hiệp đồng – Nghiệm thu – Quyết toán trong bài báo biểu mẫu Xin vui lòng.

  • Mẫu hiệp đồng cấp nước sinh hoạt
  • mẫu hiệp đồng cung ứng hàng hóa
  • Phiếu đăng ký giao nhận hàng hóa

#Mẫu #hợp #đồng #mượn

Vik News

Lê Thị Thanh Loan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy tại trường Trường tiểu học Văn Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button