Tổng hợp

Mẫu hợp đồng xuất khẩu gạo

hoatieu.vn xin gửi đến quý người mua mẫu hiệp đồng xuất khẩu gạo là văn bản công nhận việc sắm bán thành phầm gạo xát nguyên hạt tại Việt Nam với đơn vị đại diện nước ngoài sau lúc thỏa thuận sắm bán hàng hóa. Mẫu hiệp đồng nêu rõ thông tin 2 bên, nội dung hiệp đồng … Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về mẫu hiệp đồng xuất khẩu gạo tại đây.

  • Giao kèo mẫu lắp ráp thiết bị khoa học kỹ thuật
  • Mẫu hiệp đồng vay tín chấp
  • Thí dụ về hiệp đồng thế chấp bằng trị giá quyền sử dụng đất

1. Giao kèo xuất khẩu gạo Mẫu số 1

HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO

Con số:……../………

………, tháng ngày 5……..

Giao kèo này công nhận việc sắm bán gạo vật liệu đã xay xát tại Việt Nam.

GIỮA (sau đây gọi là Bên sắm): …………………… ..

Địa chỉ nhà: ………………………………………………………………………………..

Dế yêu (Telex): …………………… .Fax: …………………… ..

Do Ông (Bà) đại diện: …………………………………………………………………………………………………….

Và (sau đây gọi là Bên bán): …………………………………………………….

Địa chỉ nhà: ………………………………………………………………………………………..

Dế yêu (Telex): ………… .Fax: …………………… ..

Do Ông (Bà) đại diện: …………………………………………………….

Hai bên sắm và bán trên thỏa thuận sắm bán các mặt hàng sau đây với các điều kiện sau:

1. TÊN HÀNG HÓA: Gạo xay Việt Nam

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHẤT LƯỢNG:

– Độ ẩm: ………… .. ko quá 14%

– Tạp chất: ………… .. ko quá 0,05%

– Hạt hỏng: ………… .. ko quá 25%

– Nguyên hạt: ………… .. tối thiểu 40%

– Hạt hỏng: ………… .. ko quá 2%

– Hạt bạc bụng: ………… .. ko quá 8%

– Hạt đỏ: ………… .. ko quá 4%

– Hạt non: ………… .. ko quá 1%

– Cấp chuẩn xác: ………… .cấp tầm thường.

3. SỐ LƯỢNG: ……………… tấn 10% theo sự chọn lọc của người dùng.

4. ĐÓNG GÓI ĐÓNG GÓI: Được đóng gói trong các bao đay riêng mới, mỗi bao 50 kg net.

5. GIAO HÀNG:

+ …………… .. tấn giao trong tháng ……………………

+ …………… .. tấn giao trong tháng ……………………

6. GIÁ: …………… đô la / tấn …………………… Cảng: …………………….

7. THANH TOÁN: Thanh toán bằng thư tín dụng ko hủy ngang trả ngay

Người sắm sẽ mở ngay 1 thư tín dụng ko huỷ ngang vào acc Ngân hàng …………………… và sẽ đề nghị các chứng từ chuyển khoản sau để trả tiền.

– Bộ hóa đơn thương nghiệp đầy đủ.

– Toàn bộ bộ vận đơn sạch đã được xếp lên tàu.

– Các chứng chỉ về trọng lượng và chất lượng do người giám sát độc lập cấp.

– Giđấy chứng thực nguồn gốc.

– Giđấy chứng thực vệ sinh thực vật.

– Giđấy chứng thực sát trùng.

– Danh sách hàng hóa (danh sách đóng gói)

– Giđấy chứng thực vệ sinh trên tàu chuẩn bị xếp hàng.

8. KIỂM TRA TRƯỚC KHI GIAO HÀNG: Người sắm có quyền rà soát thành phầm trước lúc giao hàng.

9. AN TOÀN: với chi tiêu của người dùng.

10. Trọng tài: Mọi tranh cãi, mâu thuẫn hoặc khiếu kiện nảy sinh từ / liên can tới hiệp đồng này hoặc vi phạm hiệp đồng này nhưng mà 2 bên chẳng thể khắc phục hoặc đàm phán được, chung cuộc sẽ được khắc phục tại tòa án / trọng tài …………………………… …… ……………….

11. ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG:

a) Tại cảng trả hàng, hàng hóa được xếp lên tàu với vận tốc xếp tháo dỡ ……………… .. tấn trong ……………… .. làm việc trong điều kiện thời tiết thích hợp, 24 giờ liên tiếp. , Chủ nhật và ngày lễ được loại bỏ trừ lúc chúng được sử dụng để xếp tháo dỡ. Nếu tàu được công bố chuẩn bị tới trước 12 giờ thì thời kì chờ sẽ mở màn ngay khi 1 giờ trưa cùng ngày. Nếu tàu được công bố chuẩn bị tới sau 12 giờ trưa mà trước giờ xuất phát (5 giờ chiều) thì thời kì chờ sẽ diễn ra từ 8 giờ sáng ngày làm việc tiếp theo.

Nguyên liệu xếp hàng phải do người dùng hoặc chủ hàng cung ứng và người gửi hàng chịu chi tiêu.

b) Việc rà soát trên lục địa do người bán tiến hành và việc rà soát trên tàu do người dùng hoặc chủ tàu chịu chi tiêu và bổn phận của mình.

c / Tất cả các loại thuế tại cảng gửi hàng do người bán chịu.

d / Thưởng và phạt thời kì chờ sẽ được quy định trong hiệp đồng thuê tàu.

e / Tất cả các điều khoản khác sẽ thích hợp với hiệp đồng thuê tàu.

12. LUẬT ÁP DỤNG: Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật của …………………….

13. ĐIỀU KHOẢN bất khả kháng: Giao kèo này vận dụng các điều khoản bất khả kháng tại Điều 01 của ấn bản 412 do Phòng Thương mại Quốc tế ban hành.

14. ĐIỀU KHOẢN KIỂM TOÁN: Việc rà soát, giám sát tại nhà máy, kho bãi về chất lượng, trọng lượng, số lượng bao, hiện trạng bao bì (thùng, hộp) gạo trắng có nguồn gốc Việt Nam sẽ do Vinacontrol thực ngày nay Việt Nam, chi tiêu rà soát này sẽ chịu. bởi người bán.

15. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Tất cả các điều khoản thương nghiệp được sử dụng trong thỏa thuận này được giảng giải theo ấn bản 5 1990 và các phụ lục của nó.

Giao kèo sắm bán này được lập tại ………… ngày ……………………, Giao kèo này được lập thành 4 (4) bản, bản chính bằng tiếng Anh, mỗi bên giữ 2 (2) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA

(Ký tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

(Ký tên và đóng dấu)

2. Giao kèo xuất khẩu gạo Mẫu số 2

mau hop dong xuat khau gao

Nội dung căn bản của hiệp đồng xuất khẩu gạo theo mẫu như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO

Con số: ………………..
Ngày: ………………………………..

Giao kèo này công nhận việc sắm bán gạo vật liệu đã xay xát tại Việt Nam.

MỜI VÀO:……………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nhà:………………………………………………………………………………………………………….

Dế yêu: ……………………………………. Số dế yêu: ……………………………………………………. Số fax:……

Đại diện là Ông (Bà): …………………………………………………….

Sau đây, Người sắm.

VÀ:……………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ nhà:………………………………………………………………………………………………………….

Dế yêu: ……………………………………. Số dế yêu: ……………………………………………………. Số fax:……

Đại diện là Ông (Bà): …………………………………………………….

Sau đây, Người bán.

Hai bên sắm và bán trên thỏa thuận sắm bán các mặt hàng sau đây với các điều kiện sau:

1. TÊN SẢN PHẨM: Gạo xay Việt Nam

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHẤT LƯỢNG:

– Độ ẩm: ko quá 14%

– Tạp chất: ko quá 0,05%

– Hạt vỡ: ko quá 25%

Ngũ cốc nguyên hạt: ít ra 40%

– Hạt hỏng: ko quá 2%

– Hạt bạc bụng: ko quá 8%.

– Hạt đỏ: ko quá 4%

– Hạt non: ko quá 1%

– Chừng độ chuẩn xác: mức tầm thường.

3. SỐ TỪ.: …………………… .tấn 10% tùy theo sự chọn lọc của người dùng.

4. BAO BÌ: được đóng gói trong các bao đay riêng biệt mới, mỗi bao 50 kg net.

5. GIAO HÀNG:

+ …………………… ..tấn giao trong tháng ………….

+ …………………… ..tấn giao trong tháng ………….

6. GIÁ: …………………… đô la / tấn …………………… Cảng ……………………

7. THANH TOÁN: Thanh toán bằng thư tín dụng ko hủy ngang trả ngay

Người sắm sẽ mở ngay 1 thư tín dụng ko huỷ ngang vào acc Ngân hàng …………………… và sẽ đề nghị các chứng từ chuyển khoản sau để trả tiền.

– Bộ hóa đơn thương nghiệp đầy đủ.

– Toàn bộ bộ vận đơn sạch đã được xếp lên tàu.

– Các chứng chỉ về trọng lượng và chất lượng do người giám sát độc lập cấp.

– Giđấy chứng thực nguồn gốc.

– Giđấy chứng thực vệ sinh thực vật.

– Giđấy chứng thực sát trùng.

– Danh sách hàng hóa (danh sách đóng gói)

– Giđấy chứng thực vệ sinh trên tàu chuẩn bị xếp hàng.

8. KIỂM TRA TRƯỚC KHI GIAO HÀNG: Người sắm có quyền rà soát thành phầm trước lúc giao hàng.

9. BẢO HIỂM MỸ: với chi tiêu của người dùng.

10. TRƯỜNG TÀUtôi: Mọi tranh cãi, mâu thuẫn hoặc khiếu kiện nảy sinh từ / liên can tới hiệp đồng này hoặc vi phạm hiệp đồng này nhưng mà 2 bên chẳng thể hòa giải, đàm phán, chung cuộc sẽ được khắc phục tại tòa án / trọng tài ……………………………… ………………………….

11. ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG:

a) Tại cảng trả hàng, hàng hoá sẽ được xếp lên tàu với vận tốc xếp tháo dỡ là ………… tấn trong ………… .. làm việc trong điều kiện thời tiết phù hợp, 24 giờ liên tiếp, chủ tàu Không bao gồm chủ nhật và ngày lễ, trừ lúc chúng được sử dụng để xếp tháo dỡ. Nếu tàu được công bố chuẩn bị tới trước 12 giờ thì thời kì chờ sẽ mở màn ngay khi 1 giờ trưa cùng ngày. Nếu tàu được công bố chuẩn bị tới sau 12 giờ trưa mà trước giờ xuất phát (5 giờ chiều) thì thời kì chờ sẽ diễn ra từ 8 giờ sáng ngày làm việc tiếp theo.

Nguyên liệu xếp hàng phải do người dùng hoặc chủ hàng cung ứng và người gửi hàng chịu chi tiêu.

b) Việc rà soát trên lục địa do người bán tiến hành và việc rà soát trên tàu do người dùng hoặc chủ tàu chịu chi tiêu và bổn phận của mình.

c / Tất cả các loại thuế tại cảng gửi hàng do người bán chịu.

d / Thưởng và phạt thời kì chờ sẽ được quy định trong hiệp đồng thuê tàu.

e / Tất cả các điều khoản khác sẽ thích hợp với hiệp đồng thuê tàu.

12. CÁC ỨNG DỤNG CỦA LUẬT: Giao kèo này sẽ được điều chỉnh bởi luật của …………………….

13. ĐIỀU KHOẢN bất khả kháng: Giao kèo này vận dụng các điều khoản bất khả kháng tại Điều 01 của ấn bản 412 do Phòng Thương mại Quốc tế ban hành.

14. ĐIỀU KHOẢN KIỂM TRA NHỎ: Việc rà soát, giám sát tại nhà máy, kho bãi về chất lượng, trọng lượng, số lượng bao, hiện trạng bao bì (thùng, hộp) gạo trắng nguồn gốc Việt Nam do Vinacontrol Việt Nam chịu, chi tiêu rà soát này sẽ chịu. bởi người bán

15. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Tất cả các điều khoản thương nghiệp được sử dụng trong thỏa thuận này được giảng giải theo ấn bản 5 1990 và các phụ lục của nó.

Giao kèo sắm bán này được lập vào ngày ………………………………………………… .. ngày …………………… .., hiệp đồng này được lập vào ngày 4 (4 ) Bản sao, bản gốc bằng tiếng Anh, mỗi bên giữ 2 (2) bản.

NGƯỜI MUA NGƯỜI BÁN

Mời các độc giả thêm tại phân mục Giao kèo – Nghiệm thu – Quyết toán trong bài báo biểu mẫu Xin vui lòng.


#Mẫu #hợp #đồng #xuất #khẩu #gạo

Vik News

Lê Thị Thanh Loan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy tại trường Trường tiểu học Văn Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button