Tổng hợp

Mục tiêu chung của chương trình giáo dục phổ thông 2018

Chương trình giáo dục mới được xây dựng theo mẫu hình tăng trưởng kĩ năng, giúp học trò đoàn luyện và tăng trưởng các nhân phẩm, kĩ năng mong chờ. Vậy tiêu chí toàn cục của chương trình giáo dục phổ quát toàn cục 5 2018 là gì?

1. Chỉ tiêu của Chương trình giáo dục phổ quát 5 2018

1. Chỉ tiêu của giáo dục phổ quát là giúp học trò tăng trưởng toàn diện về đạo đức, trí não, thể chất, thẩm mỹ và các năng lực căn bản, tăng trưởng năng lực tư nhân, năng động, thông minh, tạo nên tư cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và bổn phận công dân; sẵn sàng cho học trò tiếp diễn học tập hoặc tham dự cuộc sống lao động, tham dự xây dựng và bảo vệ Đất nước.

2. Giáo dục tiểu học nhằm giúp học trò tạo nên nền móng ban sơ cho sự tăng trưởng dài lâu đúng mực về đạo đức, trí não, thể chất, thẩm mỹ và các kĩ năng căn bản để học trò tiếp diễn học tập.

3. Giáo dục trung học cơ sở nhằm giúp học trò củng cố và tăng trưởng kết quả của giáo dục tiểu học; có trình độ học thức phổ quát căn bản, có kiến ​​thức ban sơ về công nghệ và hướng nghiệp để tiếp diễn học trung học phổ quát, trung học cơ sở, học nghề hoặc đi làm.

4. Giáo dục phổ quát trung học cơ sở nhằm giúp học trò củng cố và tăng trưởng kết quả học tập hợp học cơ sở, xong xuôi chương trình giáo dục phổ quát, hiểu biết chung về công nghệ và hướng nghiệp, có dịp phát huy năng lực tư nhân để chọn lọc hướng tăng trưởng, tiếp học. học đại học, cao đẳng, trung học phổ quát, học nghề hoặc bước vào cuộc sống lao động.

2. Quan điểm xây dựng Chương trình giáo dục phổ quát toàn cục 5 2018

1. Chương trình giáo dục phổ quát là văn bản trình bày tiêu chí giáo dục phổ quát, xác định những đề xuất cần đạt về nhân phẩm và năng lực của học trò, nội dung giáo dục, cách thức giáo dục và cách thức bình chọn, bình chọn kết quả giáo dục, phục làm cơ sở để điều hành chất lượng giáo dục phổ quát; Cùng lúc, là cam kết của Nhà nước trong việc đảm bảo chất lượng của toàn hệ thống và của từng cơ sở giáo dục phổ quát.

2. Chương trình giáo dục phổ quát được xây dựng trên cơ hữu quan điểm của Đảng và Nhà nước về đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và tập huấn; kế thừa và tăng trưởng những thế mạnh của chương trình giáo dục phổ quát hiện có của Việt Nam, cùng lúc tiếp nhận những thành quả nghiên cứu khoa học giáo dục, kinh nghiệm thông minh chương trình theo mẫu hình tăng trưởng năng lực của các hệ thống giáo dục đương đại của Việt Nam trên toàn cầu; gắn với nhu cầu tăng trưởng của quốc gia, những tân tiến của thời đại về khoa học – công nghệ và xã hội; thích hợp với đặc điểm con người, văn hóa Việt Nam, trị giá truyền thống của dân tộc và trị giá chung của loài người, cũng như các sáng kiến, chủ trương tăng trưởng chung của UNESCO trong lĩnh vực giáo dục; tạo thời cơ đồng đẳng về quyền được bảo vệ, , học tập và tăng trưởng của học trò, quyền được lắng tai, tôn trọng và tham dự; đặt nền tảng cho 1 xã hội nhân bản, tăng trưởng vững bền và hưng thịnh.

3. Chương trình giáo dục phổ quát đảm bảo tăng trưởng nhân phẩm và năng lực người học phê chuẩn nội dung giáo dục với những kiến ​​thức, kĩ năng căn bản, thiết thực, đương đại; hài hòa đức, trí, thể, mỹ; chú trọng thực hành, áp dụng kiến ​​thức, kĩ năng đã học để khắc phục các vấn đề trong học tập và cuộc sống; tích hợp cao ở các lớp dưới, phân hóa dần ở các lớp trên; phê chuẩn các cách thức và vẻ ngoài tổ chức giáo dục nhằm phát huy tính chủ động và tiềm năng của mỗi học trò, cách thức bình chọn thích hợp với tiêu chí giáo dục và cách thức giáo dục để đạt được tiêu chí ấy.

4. Chương trình giáo dục phổ quát đảm bảo liên thông chặt chẽ giữa các lớp, cấp học và liên thông với chương trình giáo dục măng non, chương trình giáo dục nghề nghiệp và chương trình giáo dục đại học.

5. Chương trình giáo dục phổ quát được xây dựng theo hướng mở, chi tiết:

5.1. Chương trình bảo đảm định hướng hợp nhất và nội dung giáo dục căn bản buộc phải đối với học trò cả nước, cùng lúc tạo cho chính quyền địa phương và nhà trường chủ động, có bổn phận trong việc chọn lọc, bổ sung 1 loạt chương trình, nội dung giáo dục và tổ chức tiến hành kế hoạch giáo dục thích hợp với nhân vật giáo dục và điều kiện của địa phương, của nhà trường, đảm bảo gắn kết các hoạt động của nhà trường với gia đình, chính quyền và xã hội.

5.2. Chương trình chỉ quy định những nguyên lý, chỉ dẫn chung về những đề xuất cần đạt được về nhân phẩm, năng lực của học trò, nội dung giáo dục, cách thức giáo dục và bình chọn kết quả giáo dục, ko quy định quá nhiều cụ thể, nhằm tạo điều kiện. để các tác giả sách giáo khoa và thầy cô giáo phát huy tính chủ động, thông minh trong việc tiến hành chương trình.

5.3. Chương trình bảo đảm tính bất biến và năng lực tăng trưởng trong giai đoạn tiến hành nhằm thích nghi với tân tiến khoa học, công nghệ và đề xuất thực tiễn.

Tham khảo các giáo án khác trong phần Tài liệu dành cho thầy cô giáo.


#Mục #tiêu #chung #của #chương #trình #giáo #dục #phổ #thông

Vik News

Lê Thị Thanh Loan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy tại trường Trường tiểu học Văn Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button