Tổng hợp

Phiếu lấy ý kiến đồng nghiệp trong tổ chuyên môn

Biểu mẫu phản hồi cho đồng nghiệp trong nhóm chuyên gia là mẫu phiếu được lập ra để bình chọn thầy cô giáo của các đồng đội trong tổ chuyên môn.

Nội dung phiếu bình chọn bao gồm các tiêu chuẩn, chỉ tiêu nghề nghiệp và kết quả bình chọn thầy cô giáo. Phiếu bình chọn xếp loại thầy cô giáo măng non được ban hành theo Công văn 5569 / BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06 tháng 12 5 2018 của Bộ Giáo dục và Tập huấn về việc chỉ dẫn định mức chuẩn nghề nghiệp thầy cô giáo măng non. Vui lòng tải và xem tài liệu tại đây.

Biểu mẫu phản hồi cho đồng nghiệp trong nhóm chuyên gia

Họ và tên thầy cô giáo (người tham dự bình chọn): ……………………………………………………

Trường đại học:……………………………………………. ………………………………………………

Tổ / nhóm chuyên môn: ………… .. ……………………………………………………

Quận / Huyện / Thành phố, Tx ……………………. Thành phố trực thuộc tỉnh …………………………………………………….

Chỉ dẫn:

Giáo viên nghiên cứu Thông tư số 26/2018 / TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung đề xuất của từng chỉ tiêu, đối chiếu kỹ với minh chứng và kết quả thật hiện nhiệm vụ của thầy cô giáo trong 5 học, bình chọn đồng nghiệp đối với hoàn thiện kết quả đạt mức chưa đạt đề xuất (Cao đẳng); Vượt qua (D); Công bình (K); Tốt (T) trong bảng sau:

Định mức, chỉ tiêu Kết quả bình chọn các chỉ tiêu Ghi chú
Giáo sư Giáo sư Giáo sư
Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất của 1 thầy cô giáo
Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáo
Tiêu chí 2. Phong cách làm việc
Tiêu chuẩn 2. Phát triển nghề nghiệp và nhiều năm kinh nghiệm
Tiêu chí 3. Phát triển nghề nghiệp tư nhân
Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, và giáo dục trẻ con theo hướng tăng trưởng toàn diện của trẻ con
Tiêu chí 5. Nuôi dưỡng, sức khỏe trẻ con
Tiêu chí 6. Giáo dục vì sự tăng trưởng toàn diện của trẻ con
Tiêu chí 7. Quan sát và bình chọn sự tăng trưởng của trẻ
Tiêu chí 8. Quản lý nhóm, lớp
Tiêu chuẩnBắcn 3. Xây dựng môi trường giáo dục
Tiêu chí 9. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, gần gũi
Tiêu chí 10. Thực hiện quyền dân chủ trong trường học
Tiêu chuẩn 4: tăng trưởng m.mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và số đông
Tiêu chí 11. Phối hợp với thầy u hoặc người giám hộ của trẻ và số đông để tăng lên chất lượng nuôi dưỡng, và giáo dục trẻ
Tiêu chuẩn 12. Làm việc với thầy u hoặc người giám hộ của trẻ con và số đông để bảo vệ quyền trẻ con
Tiêu chuẩnBắcn 5: Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), phần mềm công nghệ thông tin, năng khiếu nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, , giáo dục trẻ con
Tiêu chí 13. Sử dụng ngoại ngữ (tốt nhất là tiếng Anh) hoặc tiếng dân tộc của trẻ con
Tiêu chí 14. Phần mềm công nghệ thông tin
Tiêu chí 15. Thể hiện năng khiếu nghệ thuật trong hoạt động nuôi dạy, và giáo dục trẻ con
Kết quả bình chọnChâu Á2:

……, tháng ngày 5 ….
những người tham dự đủ điều kiện
(Ký và ghi rõ họ tên)


#Phiếu #lấy #kiến #đồng #nghiệp #trong #tổ #chuyên #môn

Vik News

Lê Thị Thanh Loan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy tại trường Trường tiểu học Văn Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button