Tổng hợp

Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT

Bộ Giáo dục và Huấn luyện đã ban hành quy định chuẩn về tiếng nói ký hiệu cho người khuyết tật tại Thông tư 17/2020 / TT-BGDĐT vào ngày 29 tháng 6 5 2020.

Theo ấy, Chuẩn đất nước về tiếng nói ký hiệu dành cho người khuyết tật quy định hệ thống tiếng nói ký hiệu tiếng Việt để người khuyết tật nghe nói sử dụng. Hệ thống ký hiệu tiếng Việt trong sách luật lệ này bao gồm bảng quy ước mũi tên, bảng ký hiệu chữ cái và dấu thanh, bảng ký hiệu chữ và số, danh sách các từ và ký hiệu.

Chi tiết, danh sách từ ký hiệu này bao gồm 408 từ ký hiệu được bố trí theo quy trình bảng chữ cái tiếng Việt. Cần xem xét, vui lòng xem bản vẽ và miêu tả trước lúc làm biểu trưng. Thực hiện các ký hiệu theo đúng quy trình 1, 2, 3, … (nếu có) như trong hình ảnh và miêu tả; tiến hành hành động dòng đứt nét trước, dòng tiếp theo (nếu có).

Ngoài ra, địa điểm ra hiệu là địa điểm của tay so với thân thể lúc ra hiệu. Các địa điểm không giống nhau của các ký hiệu trình bày những ý nghĩa không giống nhau. Khoảng trống để trình bày biển hiệu được giới hạn trong đỉnh đầu, khoảng trống phía trước thân người kéo dài tới ngang khuỷu tay 2 bên, lưng và hông.

Hiệu lực của văn bản quy phạm luật pháp này sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 09 5 2020. Sau đây là nội dung cụ thể của thông tư, mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung Thông tư 17/2020 / TT-BGDĐT


#Thông #tư #172020TTBGDĐT

Vik News

Lê Thị Thanh Loan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy tại trường Trường tiểu học Văn Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button