Tổng hợp

Thông tư 32/2019/TT-NHNN sửa đổi thông tư 19/2013/TT-NHNN

Thông tư số 32/2019 / TT-NHNN

Thông tư 32/2019 / TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư 19/2013 / TT-NHNN ngày 06 tháng 9 5 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định sắm bán và điều hành nợ xấu của Doanh nghiệp Quản lý của nả các tổ chức tài chính Việt Nam.

Tóm lược Thông tư 32/2019 / TT-NHNN

Thời hạn của trái phiếu đặc trưng tối đa là 10 5

Ngày 31 tháng 12 5 2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 32/2019 / TT-NHNN sửa đổi, bổ sung 1 loạt điều của Thông tư 19/2013 / TT-NHNN quy định việc sắm, bán và điều hành nợ xấu. từ Doanh nghiệp điều hành của nả của các tổ chức tài chính Việt Nam. .

Do đấy, thời hạn của trái phiếu đặc trưng được xác định theo thỏa thuận giữa Doanh nghiệp Quản lý của nả và tổ chức tài chính bán nợ, nhưng mà tối thiểu là 01 5. Nếu số tiền thu hồi ko đủ để trả nợ trái phiếu, VAMC có thể gia hạn trái phiếu, nhưng mà tối đa 3 5, nếu gia hạn trên 3 5 phải được sự đồng ý của trái chủ. . Việc gia hạn này ko được tiến hành với mục tiêu tham dự vào các nghiệp vụ thị phần mở.

Thời hạn của trái phiếu đặc trưng tối đa là 5 5, trường hợp trái phiếu được phát hành để sắm các tổ chức tài chính đang trong giai đoạn tái cơ cấu hoặc gặp vấn đề về nguồn vốn thì thời hạn của trái phiếu đặc trưng được giới hạn là 5 5, có chênh lệch tối đa là 10 5. Các trái phiếu này được gửi không tính tiền vào Banco del Estado và được sử dụng trong các hoạt động tái cấp vốn và thị phần mở theo quy định của luật pháp.

Thông tư có hiệu lực bắt đầu từ ngày 14 tháng 02 5 2020.

Văn bản quy phạm luật pháp trong lĩnh vực Ngân hàng này do Vik News VN cập nhật và phát hành, bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng nhé.


#Thông #tư #322019TTNHNN #sửa #đổi #thông #tư #192013TTNHNN

Vik News

Lê Thị Thanh Loan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy tại trường Trường tiểu học Văn Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button