Tổng hợp

Thông tư 37/2019/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thông tư số 37/2019 / TT-NHNN

Thông tư 37/2019 / TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tài chính, chi nhánh nhà băng nước ngoài đối với công ty bảo hiểm.

Tổ chức tài chính phải đối chiếu những chỉnh sửa trong giao kèo bảo hiểm chí ít mỗi tháng 1 lần

Đây là nội dung được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp nhận tại Thông tư 37/2019 / TT-NHNN chỉ dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tài chính, chi nhánh nhà băng nước ngoài cho công ty bảo hiểm ngày 31/12/2019.

Theo ấy, chí ít mỗi tháng 1 lần, theo thỏa thuận trong giao kèo đại lý bảo hiểm, tổ chức tài chính (trừ nhà băng cơ chế), chi nhánh nhà băng nước ngoài (sau đây gọi là tổ chức tài chính) có phận sự phối hợp với công ty bảo hiểm để đối chiếu thông tin về giao kèo bảo hiểm mới, thu nhập phí bảo hiểm, chỉnh sửa giao kèo bảo hiểm ngày nay, thông tin liên can tới hoạt động khắc phục đền bù, chi trả phí bảo hiểm lúc xảy ra sự kiện bảo hiểm do tổ chức tài chính tiến hành.

Ngoài ra, việc cung ứng thông tin người mua phải làm theo các quy định của luật pháp về bảo mật. Thông tư cũng quy định các tổ chức tài chính có trách nhiệm đại lý bảo hiểm theo quy định của luật pháp về hoạt động bảo hiểm và các trách nhiệm sau:

Trước hết, giảng giải cho người mua hiểu thành phầm bảo hiểm được cung ứng qua tổ chức tài chính không hề là thành phầm của tổ chức tài chính.

Thứ 2, trả tiền toàn thể phí bảo hiểm đã tính cho công ty bảo hiểm sau lúc trừ huê hồng đại lý bảo hiểm, chi trả lợi quyền bảo hiểm, các khoản trả tiền khác theo thỏa thuận trong giao kèo đại lý bảo hiểm….

Thông tư này có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày 02 tháng 3 5 2020.

xem thêm

  • Thông tư 32/2019 / TT-NHNN sửa đổi Thông tư 19/2013 / TT-NHNN
  • Thông tư 30/2019 / TT-NHNN quy định mức dự trữ buộc phải của tổ chức tài chính
  • Thông tư 26/2019 / TT-NHNN về điều hành chủ công tổ chức phát hành thẻ nhà băng

#Thông #tư #372019TTNHNN #hướng #dẫn #hoạt #động #đại #lý #bảo #hiểm #chi #nhánh #ngân #hàng #nước #ngoài

Vik News

Lê Thị Thanh Loan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy tại trường Trường tiểu học Văn Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button