Tổng Hợp

Tìm hiểu cách phân đặc tài sản và vốn đầu tư cho người nào cần biết

Trong quá trình học kế toán, bạn sẽ thường phải nghe tới hai khái niệm là tài sản và vốn đầu tư. Tuy nhiên, không phải người nào cũng sẽ xác định được vai trò và có những loại tài sản hay vốn nào. nếu như bạn muốn hiểu thêm về cách phân đặc tài sản và vốn đầu tư trong kế toán. Hãy cùng theo dõi bài viết sau để được phân phối thêm những thông tin hữu ích về hai khái niệm này.

phan biet tai san va nguon von

Tìm hiểu về khái niệm tài sản và vốn đầu tư

Trước khi học được phân đặc tài sản và vốn đầu tư, bạn phải hiểu rõ về khái niệm của những thuật ngữ này. Ví dụ như:

Khái niệm về tài sản

Tài sản sẽ bao gồm toàn bộ những nguồn lực kinh tế được nắm giữ bởi đơn vị chủ quản của doanh nghiệp. Đó có thể là tư nhân, tổ chức hoặc những cổ đông đã góp vốn để hình thành nên đơn vị.

Tài sản được sử dụng với mục đích phục vụ cho nhu cầu của doanh nghiệp. Nó sẽ được đơn vị chủ quản nắm quyền kiểm soát trong một khoảng thời gian dài. không những thế, tài sản sẽ có giá phí xác định (hay giá trần) và chủ sở hữu chắc chắn sẽ thu lại được lợi ích trong tương lai.

Khái niệm về vốn đầu tư

vốn đầu tư là những quan hệ tài chính của doanh nghiệp mà thông từ đó đơn vị có thể huy động hoặc khai thác để tăng lên tài sản đơn vị. Suy ra, vốn đầu tư là nơi hình thành nên tài sản. Theo đó, doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm về cả kinh tế lẫn pháp lý cho tài sản của đơn vị.

không những thế, vốn đầu tư sẽ là cơ sở để đơn vị xác định được vị trí và đảm bảo cho những hoạt động sản xuất, kinh doanh theo mục tiêu đã đề ra. Nó cũng tác động tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

Vốn càng nhiều đồng nghĩa với năng lực cạnh tranh trên thị trường của doanh nghiệp sẽ càng mạnh. Nó là cơ sở để đơn vị mở rộng hoạt động sản xuất và xâm nhập vào những thị trường tiềm năng để tăng doanh thu, uy tín trên thương trường.

những loại tài sản thường có trong doanh nghiệp

Khi học cách phân loại tài sản và vốn đầu tư, bạn phải nắm được những loại tài sản thường có trong doanh nghiệp. Từ đó quản lý vốn và thực hiện báo cáo tài chính hàng tháng được tốt hơn. 

Thường thì doanh nghiệp sẽ chia tài sản thành hai loại là dài hạn và ngắn hạn với những đặc tính khác nhau. Ví dụ:

Tài sản ngắn hạn

Trong doanh nghiệp, tài sản ngắn hạn là những tài sản mang trị giá thấp và có thời gian sử dụng trong 1 chu kỳ kinh doanh hoặc trong 12 tháng. Nó cũng sẽ được thường xuyên thay đổi trị giá và hình thái trong suốt quá trình sử dụng, bao gồm:

Tiền mặt (hoặc những khoản tương đương) 

Tài sản ngắn hạn của một doanh nghiệp sẽ bao gồm tiền mặt (VNĐ hoặc ngoại tệ) cùng với tiền gửi ngân hàng, kho bạn. Nó cũng có thể là tiền đang chuyển khoản hoặc những khoản có trị giá tương đương như chứng khoán trong thời gian đáo hạn 2 tháng, vàng, đá quý, đồ kim loại….

những khoản đầu tư tài chính có trong thời gian ngắn

Đây là những khoản tiền rảnh rỗi mà đơn vị đầu tư ra bên ngoài với mục đích thu về lợi nhuận trong thời gian ngắn. Nó có thể là đầu tư vào chứng khoán, góp vốn liên doanh hay cho vay ngắn hạn….

những khoản thu ngắn hạn của doanh nghiệp

Đây là một phòng ban tài sản của đơn vị nhưng bị những tư nhân, đơn vị khác chiếm dụng hợp pháp hoặc không hợp pháp. Doanh nghiệp có trách nhiệm phải thu hồi số tài sản này về trong vòng 12 tháng.

Hàng tồn kho của đơn vị

Hàng tồn kho là một phần tài sản của đơn vị đang trong quá trình sản xuất, kinh doanh bị tồn kho lại. Nó bao gồm nguyên vật liệu, dụng cụ sản xuất, thành phẩm, sản phẩm dở dang hay hàng hóa gửi bán…. và chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của doanh nghiệp đó.

Một vài loại tài sản ngắn hạn khác

Những tài sản ngắn hạn khác sẽ bao gồm những khoản ký quỹ hoặc ký cược trong thời gian ngắn. Ngoài ra, nó còn là những khoản tiền được ứng trước hoặc khoản kinh phí được trả trước ngắn hạn của doanh nghiệp.

Đối với tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn của doanh nghiệp là loại tài sản có thời gian sử dụng, thu hồi hay luân chuyển từ 12 tháng trở lên. không những thế, nó rất ít khi bị thay đổi về mặt hình thái trị giá trong quá trình doanh nghiệp kinh doanh, chúng bao gồm:

Tài sản cố định trên 1 năm

Đây là những tài sản mang trị giá lớn và có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên. Nó tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất hoặc kinh doanh của đơn vị. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định sẽ bị hao mòn dần, đồng thời nó sẽ được chia thành 2 loại:

  • Tài sản cố định hữu hình: Thường là nhà cửa, xe cộ, máy móc sản xuất, thiết bị chuyên sử dụng cho quản lý, cây cối hoặc bàn ghế văn phòng….
  • Tài sản cố định vô hình: Thường là quyền sử dụng đất, bản quyền tên thương hiệu, sản phẩm, bằng sáng chế, phát minh, phần mềm quản lý máy tính…

những khoản đầu tư tài chính và khoản thu trong tương lai

Những khoản mà đơn vị đầu tư ra bên ngoài nhằm thu lợi nhuận và có thời hạn thu hồi trong vòng 1 năm trở lên được xem là tài sản dài hạn. Ngoài ra, nó còn là những khoản phải thu của khách hàng hoặc đối tác có thời gian thu hồi trên 1 năm.

Bất động sản đầu tư và một số tài sản khác

những loại hình bất động sản như nhà hoặc đất được đơn vị đầu tư nhằm kiếm lời cũng sẽ được tính vào tài sản dài hạn. không những thế, kinh phí xây dựng cơ bản dang dở hay ký cược, ký quỹ dài hạn cũng sẽ được thêm vào danh sách này.

những vốn đầu tư và khoản nợ thường có trong đơn vị

nếu như bạn chưa biết vốn khác của chủ sở hữu là gì thì có thể hiểu rằng nó là vốn đầu tư ban đầu được chủ doanh nghiệp bỏ ra nhằm thành lập đơn vị. Nó thường là nguồn sử dụng dài hạn, không cam kết thanh toán và được chia thành 3 loại:

  • vốn đầu tư sử dụng cho việc kinh doanh: được hình thành nhờ những cổ đông tham gia góp vốn và sẽ được bổ sung từ lợi nhuận thu về sau thuế.
  • Lợi nhuận chưa phân phối: là số tiền doanh nghiệp thu về sau thuế nhưng chưa phân chia cho những chủ sở hữu hoặc chưa nộp vào những quỹ.
  • những loại quỹ chuyên sử dụng trong doanh nghiệp: thường là những quỹ được kế toán lập ra từ việc phân chia lợi nhuận. Nó bao gồm quỹ dự phòng tài chính, phúc lợi, đầu tư hay chênh lệch tỷ giá hối đoái của đồng ngoại tệ….

không những thế, doanh nghiệp còn có những khoản nợ phải trả cho khách hàng, người lao động viên hoặc đối tác….Chúng cũng được chia thành nợ ngắn hạn (thời gian dưới 1 năm) và nợ dài hạn (thời gian trên 1 năm).

Tài sản và vốn đầu tư có mối quan hệ thế nào?

Nhìn chung, để phân đặc tài sản và vốn đầu tư, bạn cần có một tri thức nền tảng nhất định về kế toán. Bởi chúng có mối quan hệ vô cùng mật thiết với nhau nên khiến cho những người mới học kế toán hoặc không biết gì về chuyên ngành này dễ bị nhầm lẫn.

Tài sản của doanh nghiệp được hình thành từ một hoặc nhiều vốn đầu tư nhất định và trái lại. do vậy, nếu như tính theo phương trình kế toán tổng quát thì tổng trị giá tài sản của doanh nghiệp sẽ bằng tổng vốn đầu tư của chủ sở hữu cộng với tổng số nợ phải trả.

Ngoài ra, chúng ta còn có một phương trình khác để tính tổng vốn đầu tư chủ sở hữu của đơn vị. Đó là lấy tổng trị giá tài sản doanh nghiệp trừ đi tổng số nợ phải trả để cho ra kết quả cuối cùng.

Mục đích của phép tính này là để giúp kế toán có thể dễ dàng lập bảng báo cáo về biến động của tài sản và vốn đầu tư doanh nghiệp. Thông qua báo cáo, chủ sở hữu sẽ nắm được những số liệu cụ thể nhất về tình hình kinh doanh của đơn vị và vạch ra những hướng đi mới.

Qua bài viết trên của TH Văn Thủy, mong rằng quý độc giả đã biết cách phân đặc tài sản và vốn đầu tư trong một doanh nghiệp. Có thể nói, cả tài sản và vốn đầu tư đều đóng vai trò vô cùng trọng yếu với đơn vị. Nhờ nó nó mà chúng ta có thể đánh giá được tiềm lực phát triển của doanh nghiệp đó.

Related Articles

Back to top button