Tổng Hợp

Tìm hiểu Giá khớp lệnh là gì? Cách khớp lệnh chứng khoán

Nhận xét Giá khớp lệnh là gì? Cách khớp lệnh chứng khoán từ A-Z là ý tưởng trong bài viết ngày hôm nay của Sentayho.com.vn. Đọc content để biết chi tiết nhé.

Để có thể giao dịch chứng khoán một cách hiệu quả nhất, đạt được rất nhiều lợi ích nhất. Có rất nhiều thuật ngữ được sử dụng trong giao dịch chứng khoán. Trong đó có rất nhiều người thắc mắc giá khớp lệnh là gì – cùng chúng tôi tìm hiểu tất cả mọi thông tin về giao dịch chứng khoán.

gia khop lenh la gi

Khớp lệnh là gì?

Khớp lệnh trên thị trường chứng khoán là việc hoàn thành thỏa thuận giữa người mua và người bán trên bảng giao dịch điện tử trực tuyến. những lệnh của nhà đầu tư được ghép nối với nhau để giao dịch với mức giá thích hợp với nguyên tắc khớp lệnh của thị trường.

Đây được xem là sự thỏa thuận giữa người mua và người bán ở một mức giá với số lượng cụ thể. Tất cả sẽ được giao dịch công khai tạo điều kiện cho nhà đầu tư kiểm soát một cách tỷ mỉ. Và mức giá sử dụng để giao dịch lúc này được gọi là giá khớp lệnh. Như thế chứng ta đã hiểu được giá khớp lệnh là gì phải không nào.

những loại khớp lệnh chứng khoán

Trước khi tiến hành tìm hiểu về những loại lệnh trong những giao dịch chứng khoán, TH Văn Thủy giúp bạn hiểu rõ từng khái niệm để có thể khớp lệnh chứng khoán dễ dàng hơn.

Khớp lệnh định kỳ 

Khớp lệnh định kỳ là phương thức giao dịch sẽ được thực hiện dựa trên cơ sở khớp những lệnh mua, lệnh bán chứng khoán tại một thời khắc xác định, nhằm tìm ra mức giá mà khối lượng mua bán lớn nhất.

Thực hiện Lệnh Định kỳ thường được những sàn giao dịch chứng khoán sử dụng để xác định giá mở và đóng cửa, bao gồm Lệnh giới hạn (LO) và Lệnh ATO / ATC.

Khớp lệnh liên tục

Khớp lệnh liên tục là phương thức thực hiện giao dịch dựa trên cơ sở khớp lệnh mua và bán ngay khi được nhập vào hệ thống giao dịch, bao gồm Lệnh giới hạn (LO) và Lệnh thị trường (MP).

Lệnh giới hạn (LO)

LO (Lệnh giới hạn) là lệnh mua hoặc bán chứng khoán ở một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Lệnh giới hạn sẽ có hiệu lực kể từ khi lệnh được nhập trên hệ thống giao dịch cho tới khi kết thúc ngày giao dịch đó hoặc cho tới khi lệnh bị hủy.

Lệnh LO được vận dụng cho những cổ phiếu niêm yết trên 3 sàn là HNX, UPCOM, HOSE và cũng có thể sử dụng trong những phiên giao dịch khác. Hiệu lực của lệnh LO được tính từ khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch cho tới khi lệnh bị hủy (hoặc khi hết thời hạn giao dịch).

Đặt lệnh ATO

Lệnh ATO (Lúc Mở) là lệnh mua hoặc bán một chứng khoán ở giá mở cửa. Lệnh ATO được ưu tiên hơn lệnh giới hạn trong khi khớp lệnh.

Lệnh ATO sẽ được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian sử dụng để khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa và sẽ tự động bị hủy sau thời khắc xác định giá mở cửa nếu như lệnh không được thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ.

ATC

Lệnh ATC (Lúc Đóng) là lệnh mua hoặc bán một chứng khoán ở giá đóng cửa. Lệnh ATC được ưu tiên hơn lệnh giới hạn trong khi khớp lệnh.

Lệnh ATC sẽ được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để có thể xác định giá đóng cửa và sẽ tự động bị hủy sau thời khắc xác định giá đóng cửa nếu như lệnh không được thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ.

Lệnh thị trường (MP)

Lệnh MP là lệnh mua chứng khoán với giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán chứng khoán với giá mua cao nhất hiện có trên thị trường. Lệnh MP chỉ được sử dụng trong khoảng thời gian khớp lệnh liên tục. Hiện tại, lệnh MP vẫn chưa được vận dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

nếu như khối lượng lệnh của lệnh MP chưa được lấp đầy, lệnh MP sẽ được coi là lệnh mua với giá bán cao hơn hoặc lệnh bán với giá mua thấp hơn tiếp theo hiện có trên thị trường.

nếu như khối lượng đặt hàng của lệnh MP vẫn còn và không thể được lấp đầy nữa, lệnh MP sẽ được chuyển đổi thành lệnh giới hạn mua ở một bước giá cao hơn giá giao dịch cuối cùng trước đó hoặc lệnh giới hạn. bán với giá thấp hơn một bước so với giá giao dịch cuối cùng trước đó.

trường hợp giá thực hiện cuối cùng sẽ được gọi là giá trần đối với lệnh mua MP hoặc giá sàn đối với lệnh bán MP thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua với giá trần hoặc lệnh giới hạn bán với giá sàn. Từ những câu lệnh trên thì nhà đầu tư đã có thể trả lời cho thắc mắc giao dịch khớp lệnh là gì. Từ đó nhà đầu tư có thể khớp lệnh dễ dàng cũng như đạt được lợi nhuận mong muốn.

Cách khớp lệnh chứng khoán

Trong mỗi phiên giao dịch, giá giao dịch của từng loại chứng khoán được hình thành sau khi khớp lệnh được nhập vào hệ thống theo trình tự nguyên tắc ưu tiên sau:

  • Ưu tiên giá: Lệnh MUA với giá cao hơn sẽ được thực hiện trước. Lệnh BÁN với giá THẤP hơn sẽ được thực hiện trước.
  • Ưu tiên về thời gian: Trường hợp lệnh mua và lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh được nhập trước vào hệ thống giao dịch được ưu tiên thực hiện.
  • Ưu tiên khối lượng: nếu như cả giá và thời gian đều như nhau, đơn hàng có khối lượng lớn hơn sẽ được ưu tiên thực hiện trước. Giá giao dịch được xác định theo những nguyên tắc sau:
    • Là giá mà khối lượng mua bán lớn nhất có thể được thực hiện.
    • nếu như có rất nhiều mức giá thỏa mãn khối lượng mua bán lớn nhất, hãy lựa chọn giá sắp với giá tham chiếu.
    • nếu như vẫn còn nhiều giá thỏa mãn hai quy tắc trên thì giá cao nhất sẽ được lựa chọn.

Từ những thông tin trên mong rằng những nhà đầu tư có thể hiểu được giá khớp lệnh là gì cũng như khớp lệnh chứng khoán là gì. Ngoài những khái niệm và cách khớp lệnh thì nhà đầu tư cần tìm hiểu về nến heiken ashisideway là gì. Từ đó có thể đưa ra quyết định đầu tư chuẩn xác nhất để nhận được lợi nhuận tối đa.

Related Articles

Back to top button