Tổng Hợp

Tìm hiểu về so sánh cổ phiếu và trái phiếu theo quy định

Hai loại hình đầu tư chứng khoán được rất nhiều người quan tâm nhất ngày nay chính là cổ phiếu và trái phiếu. Vậy cổ phiếu là gì? Trái phiếu là gì? So sánh cổ phiếu và trái phiếu dựa vào những tiêu chí nào? Mời những bạn theo dõi bài viết dưới đây nhé!

so sanh co phieu va trai phieu

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là loại hình chứng khoán được xác định dưới dạng văn bản hoặc bút toán ghi sổ. Hiểu đơn thuần cổ phiếu là chứng chỉ do doanh nghiệp cổ phần phát hành.

Với tác dụng xác nhận quyền sở hữu của 1 hoặc một vài cổ phần trong doanh nghiệp. Người sở hữu cổ phiếu có quyền thừa hưởng cổ tức chia không cố định phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là loại chứng khoán được phát hành dưới phương thức chứng chỉ hay bút toán ghi sổ. Với công dụng xác nhận nghĩa vụ trả nợ gồm lãi và vốn gốc của doanh nghiệp phát hành trái phiếu đối với người sở hữu trái phiếu. Người sở hữu trái phiếu sẽ được trả một tỷ lệ lãi suất nhất định và không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

So sánh trái phiếu và cổ phiếu chi tiết

Để có thể nhận diện hay mở tài khoản chứng khoán cho doanh nghiệp của mình, những bạn cần so sánh cổ phiếu và trái phiếu dựa theo nội dung sau đây!

Điểm giống nhau

 • Cổ phiếu và trái phiếu đều là bằng cớ xác nhận quyền cũng như lợi ích hợp pháp của người sở hữu với tài sản hay phần vốn của tổ chức phát hành.
 • Đều được xác nhận là chứng khoán.
 • Đều được thể hiện theo phương thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hay dữ liệu điện tử.
 • Đều có thể trao đổi, mua bán, thế chấp, chuyển nhượng cầm cố, thừa kế.
 • Đều được nhận lãi (đối với cổ phiếu là cổ tức, đối phái trái phiếu là trái tức).
 • Đều là phương tiện thu hút vốn của những nhà phát hành.
 • Đều có 2 loại là ghi tên và không ghi tên.
 • Trong nội dung của trái phiếu và cổ phiếu đều ghi:
  • Tên và trụ sở chính của doanh nghiệp phát hành;
  • Số và ngày cấp giấy chứng thực đăng ký kinh doanh.
  • Ngày phát hành.
  • Tên của người sở hữu (tên cổ đông).

Sự khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu

Dưới đây là những tiêu chí giúp những bạn so sánh điểm khác biệt giữa cổ phiếu và trái phiếu:

Tiêu chí  Cổ phiếu Trái Phiếu
Tính chất Cổ phiếu là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu với 1 phần vốn điều lệ. Trái phiếu là chứng chỉ hay bút toán ghi sổ ghi nhận quyền sở hữu với 1 phần vốn vay.
bản tính Cổ phiếu là chứng khoán vốn (tức là người nắm giữ cổ phiếu là 1 chủ sở hữu của doanh nghiệp). Với tác dụng làm tăng vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp. Trái phiếu là chứng khoán nợ (tức là người nắm giữ trái phiếu chính là chủ sợ của doanh nghiệp). Loại hình này không làm tăng vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp.
Tư cách người sở hữu Bất cứ người nào sở hữu cổ phiếu đều là cổ đông và thành viên trong doanh nghiệp. Họ sẽ được sở hữu 1 phần lợi nhuận dưới phương thức lãi cổ phiếu của doanh nghiệp. Những người sở hữu trái phiếu chính là chủ nợ của doanh nghiệp bởi đó là một loại giấy ghi nhận nợ.
Trách nhiệm Người sở hữu cổ phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm về những khoản nợ của doanh nghiệp dựa theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp vào doanh nghiệp. Người sở hữu trái phiếu thì không phải chịu trách nhiệm về những khoản nợ của doanh nghiệp.
trình tự ưu tiên thanh toán nếu như doanh nghiệp giải thể hay vỡ nợ Đối với cổ phiếu: Vốn góp của cổ đông sẽ được thanh toán sau hết khi đã thanh toán hết những nghĩa vụ khác có cả những khoản nợ trong đó. Trái phiếu sẽ được ưu tiên thanh toán tiền gốc và lãi trước chủ sở hữu cổ phần.
Về vấn đề tham gia vào những hoạt động của doanh nghiệp Người sở hữu cổ phiếu có quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông và những cơ quan quản lý điều hành của doanh nghiệp. Người sở hữu trái phiếu không có quyền tham gia vào cơ quan quản lý của doanh nghiệp. Đồng thời, họ cũng không có quyền bỏ thăm quyết định những vấn đề liên quan tới hoạt đông của doanh nghiệp.
Thời gian đáo hạn Thời gian đáo hạn của cổ phiếu không xác định và ngoại trừ hoàn trả trực tiếp. Trái phiếu sẽ được hoàn vốn và có thời gian xác định dài hay ngắn hạn.
Hậu quả pháp lí khi doanh nghiệp phát hành Kết quả của việc phát hành cổ phiếu có tác dụng làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp cổ phần. Đồng thời góp phần làm thay đổi quyền quản trị của những cổ đông trong doanh nghiệp. Kết quả phát hành trái phiếu làm tăng vốn vay của doanh nghiệp cổ phần. không những thế, nó cũng không tác động tới quyền quản trị của những cổ đông.
Hưởng lợi nhuận Cổ phiếu có tính rủi ro rất cao. Cổ tức thay đổi phụ thuộc vào khả năng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. trường hợp doanh nghiệp làm ăn có lãi thì người nắm giữ cổ phiếu sẽ được chia lợi tức. trái lại khi doanh nghiệp làm ăn thua lỗ thì họ sẽ không được chi trả cổ tức. Trái phiếu có độ rủi ro thấp hơn. Thông thường, lợi tức sẽ không thay đổi và không phụ thuộc vào việc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Với bài so sánh cổ phiếu và trái phiếu trên, chắc hẳn những bạn đã có cho mình lựa chọn lựa sáng suốt trong việc đầu tư chứng khoán. nếu như như có bất cứ thắc mắc nào liên quan tới vấn đề này, hãy để lại bình luận của mình tại website sentayho.com.vn để được trả lời tận tình nhé!

Related Articles

Back to top button