Tổng hợp

Toán 6 Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc

Toán 6 bài 15: Quy tắc dấu ngoắc giúp các em học trò lớp 6 ôn tập, giải đáp các câu hỏi Luyện tập cũng như phần bài tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 67, 68 của sách Kết nối kiến thức với cuộc sống.

Với đầy đủ lời giải cụ thể trong bài viết dưới đây, các em sẽ biết cách giải bài 15 Chương III. Vậy mời các em cùng theo dõi bài đọc để sẵn sàng thật tốt trước lúc tới lớp cũng như bài tập nhưng cô giáo giao:

Gicửa ải Toán 6 Gắn kiến ​​thức với cuộc sống – Luyện tập

Thực hành 1

Bỏ dấu ngoắc và tính các tổng sau:

a) (-385 + 210) + (385 – 217);

b) (72 – 1,956) – (-1,956 + 28).

Câu giải đáp gợi ý:

a) (-385 + 210) + (385 – 217)

= – 385 + 210 + 385 – 217 (bỏ dấu ngoắc)

= (- 385 + 385) – (217 – 210)

= 0 – 7

= – 7

b) (72 – 1,956) – (-1,956 + 28)

= 72 – 1,956 + 1,956 – 28 (bỏ dấu ngoắc đơn)

= (1,956 – 1,956) + (72 – 28)

= 0 + 44

= 44

thực hành 2

Tính toán cân đối:

a) 12 + 13 + 14 – 15 – 16 – 17;

b) (35 – 17) – (25 – 7 + 22).

Câu giải đáp gợi ý:

a) 12 + 13 + 14 – 15 – 16 – 17

= (12 – 15) + (13 – 16) + (14 – 17)

= (-3) + (-3) + (-3)

= – (3 + 3 + 3)

= – 9

b) (35 – 17) – (25 – 7 + 22)

= 35 – 17 -25 + 7 – 22

= (35 – 25) – (17 – 7) – 22

= 10 – 10 – 22

= 0 – 22

= – 22.

Gicửa ải Toán 6 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống trang 68 tập 1

Bài 3.19

Bỏ dấu ngoắc và tính các tổng sau:

a) -321 + (-29) – 142 – (-72)

b) 214 – (-36) + (-305)

Câu giải đáp gợi ý:

a) -321 + (-29) – 142 – (-72) = -321 – 29 – 142 + 72 = -420

b) 214 – (-36) + (-305) = 214 + 36 – 305 = -55

Bài 3.20

Tính toán cân đối:

a) 21 – 22 + 23 – 24

b) 125 – (115 – 99)

Câu giải đáp gợi ý:

a) 21 – 22 + 23 – 24 = (21 – 22) + (23 – 24) = (-1) + (-1) = -2

b) 125 – (115 – 99) = 125 – 115 + 99 = (125 – 115) + 99 = 10 + 99 = 109

Bài 3.21

Bỏ dấu ngoắc và tính toán:

a) (56 – 27) – (11 + 28 – 16)

b) 28 + (19 – 28) – (32 – 57)

Câu giải đáp gợi ý:

a) (56 – 27) – (11 + 28 – 16) = 56 – 27 – 11 – 28 + 16 = 6

b) 28 + (19 – 28) – (32 – 57) = 28 + 19 – 28 = 19

Bài 3.22

Tính toán cân đối:

a) 232 – (581 + 132 – 331)

b) [12 + (-57)] – [-57 – (-12)]

Câu giải đáp gợi ý:

a) 232 – (581 + 132 – 331)

= 232 – 581 – 132 + 331

= (232 – 132) – (581 – 331)

= 100 – 250 = -150

b) [12 + (-57)] – [-57 – (-12)]

= 12 – 57 + 57 – 12 = 0

Bài 3.23

Tính trị giá của các biểu thức sau:

a) (23 + x) – (56 – x) với x = 7

b) 25 – x – (29 + y – 8) với x = 13, y = 11

Câu giải đáp gợi ý:

a) Với x = 7

(23 + x) – (56 – x) = (23 + 7) – (56 – 7) = 30 – 49 = -19

b) Với x = 13, y = 11

25 – x – (29 + y – 8) = 25 – 13 – (29 + 11 – 8) = 12 – 32 = -20

.


#Toán #Bài #Quy #tắc #dấu #ngoắc

Vik News

Lê Thị Thanh Loan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy tại trường Trường tiểu học Văn Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button