Tổng hợp

Toàn bộ văn bản quy định về tiền lương năm 2017

Toàn bộ tài liệu về tiêu chuẩn lương 5 2017

Vấn đề tiền công 5 2017 luôn được mọi người cực kỳ ân cần. Vik News VN xin giới thiệu và tổng hợp tới các bạn qua bài viết dưới đây. Xin vui lòng tải về và rà soát.

Mức lương tối thiểu vùng rốt cuộc 5 2017

Mức lương cơ sở vận dụng từ ngày 01/07/2017 theo Nghị định 47/2017 / NĐ-CP

Cách tính lương và phụ cấp của cán bộ, nhân viên tới ngày 1/7/2017

Trong 5 2017, nhiều văn bản quy phạm luật pháp quy định về tiền công, chuyển xếp lương … đã được ban hành.

toan bo van ban quy dinh ve tien luong nam

Như sau:

1. Nghị định 19/2017 / NĐ-CP quy định cơ chế đãi ngộ đối với người lao động quốc phòng và phụ cấp thâm niên đối với sĩ quan quốc phòng

2. Thông tư 207/2017 / TT-BQP chỉ dẫn tiến hành biến đổi tiền công đối với người lao động viên quốc phòng

3. Nghị định 47/2017 / NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, nhân viên và lực lượng vũ trang

4. Thông tư 02/2017 / TT-BNV chỉ dẫn tiến hành mức lương cơ sở đối với người hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, hội, hiệp hội của tổ chức chính trị – xã hội

5. Thông tư 145/2017 / TT-BQP chỉ dẫn tiến hành mức lương cơ sở đối với các nhân vật hưởng lương, quân hàm nộp ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

6. Thông tư 67/2017 / TT-BTC chỉ dẫn xác định nhu cầu, nguồn và bề ngoài chi tiến hành điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017 / NĐ-CP và điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng của công chức cấp xã. người đã từ nhiệm theo Nghị định 76/2017 / NĐ-CP

7. Nghị định 70/2017 / NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp khuyến mãi người có công với cách mệnh

8. Nghị định 76/2017 / NĐ-CP quy định về lương hưu, trợ cấp an sinh xã hội và trợ cấp hàng tháng

9. Thông tư 67/2017 / TT-BTC chỉ dẫn xác định nhu cầu, nguồn và bề ngoài chi tiến hành điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017 / NĐ-CP và điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng của công chức cấp xã. người đã từ nhiệm theo Nghị định 76/2017 / NĐ-CP

10. Thông tư 18/2017 / TT-BLĐTBXH chỉ dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp an sinh xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 8 Điều 1 Nghị định 76/2017 / NĐ-CP

11. Thông tư 04/2017 / TT-BNV chỉ dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng từ khi ngày 01 tháng 7 5 2017 đối với cán bộ hưu trí theo Quyết định 130-CP và 111-HĐBT

12. Công văn 3162 / BHXH-CSXH 2017 về việc tính đủ lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định 76/2017 / NĐ-CP

13. Thông tư 01/2017 / TT-BNV chỉ dẫn sắp xếp chức danh chỉ huy đối với các chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT

14. Thông tư 162/2017 / TT-BQP chỉ dẫn thi hành Nghị định 151/2016 / NĐ-CP chỉ dẫn cơ chế, chế độ của Luật bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng

15. Nghị quyết 353/2017 / UBTVQH14 quy định thêm các nguyên lý và điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Quốc hội

16. Nghị quyết 407a / 2017 / UBTVQH14 về thử nghiệm tiến hành cơ chế đối với công chức, nhân viên và công nhân làm việc tại Viện Nghiên cứu lập pháp

17. Chỉ thị 848 / HD-TLĐ 5 2017 về thỏa thuận tiền công đối với cán bộ đoàn chuyên trách trong công đoàn công ty, doanh nghiệp nhà nước và tổng doanh nghiệp, tổng doanh nghiệp do nhà nước làm chủ nhân.

18. Thông tư 208/2017 / TT-BQP chỉ dẫn chỉnh sửa tiền công đối với sĩ quan, người lao động, nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan, đấu sĩ được tuyển chọn đi công việc nhiều năm kinh nghiệm

19. Công văn 3758 / BHXH-TT 2017 về việc tăng mạnh lăng xê an sinh xã hội

20. Thông tư 71/2017 / TT-BTC chỉ dẫn lập dự toán ngân sách nhà nước 5 2018 và kế hoạch nguồn vốn – ngân sách nhà nước 03 5 2018-2020.


#Toàn #bộ #văn #bản #quy #định #về #tiền #lương #5

Vik News

Lê Thị Thanh Loan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy tại trường Trường tiểu học Văn Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button