Tổng hợp

Top 3 Đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 5 năm học 2020 – 2021

Top 3 Đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 5 5 học 2020 – 2021, bao gồm 3 đề thi, có kèm theo cả đáp án để học trò ôn tập, đoàn luyện tri thức nhằm đạt kết quả tốt nhất cho kì thi cuối kì II. Mời các em tham khảo.

1. Ma trận đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5

TT Chủ đề Số câu,
Câu số, Số điểm
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL

1

Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Số câu

1

1

Câu số

2

Số điểm

0,5

1,0

2

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và chiến đấu hợp nhất tổ quốc (1954 – 1975)

Số câu

1

2

1

2

Câu số

1

4,5

Số điểm

0,5

2,0

1,0

2,0

3

Xây dựng chủ nghĩa
xã hội trong cả nước
(từ 1975 cho tới hiện tại)

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

2,0

1,0

4

ĐỊA LÍ THẾ GIỚI

Số câu 3 1 1 3 2
Câu số 6,7,8 9 10
Số điểm 3,0 1,0 1,0 3,0 2,0
Tổng cộng Số câu 5 1 1 2 1 6 4
Câu số 1.2.6,7,8 3 9 4,5 10
Số điểm 4,0 2,0 1,0 2,0 1,0 6,0 4,0

2. Đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 5 số 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC………
Họ và tên:………………………

Lớp: 5…

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM
NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ – LỚP 5

Ngày rà soát: …/…./2021
Thời gian: 40 phút. (ngoại trừ thời kì phát đề)

Câu 1. (M1 – 0.5 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu giải đáp đúng.

Nhân dân huyện Mỏ Cày đứng lên khởi nghĩa, mở màn cho phong trào “Đồng khởi” ở tỉnh Bến Tre vào thời kì nào?

A. Ngày 17 – 01 – 1961.
B. Ngày 11 – 7 – 1960.
C. Ngày 17 – 01 – 1960.
D. Ngày 11 – 7 – 1961.

Câu 2. (M1 – 0.5 điểm). Chọn từ ngữ phù hợp điền vào chỗ trống:

Sau (1)……………………..tranh đấu bền chí, khó khăn, quân nhân ta đã đánh sập “pháo đài đồ sộ” của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ, ghi trang vàng chói lọi vào (2) …………………..chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.

Câu 3. (M2- 2 điểm). Hãy điền các nội dung thích hợp vào ô trống trong bảng.

Nội dung Quyết định của kì họp thứ I Quốc hội khóa VI
Tên nước
Quốc kì
Quốc ca
Thủ đô
Thành phố

Sài Gòn – Gia Định

Câu 4. (M3 – 1 điểm). Hãy nêu các điểm căn bản của hiệp nghị Pa-ri về Việt Nam.

Viết câu giải đáp của em:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5. (M3 – 1 điểm). Đường Trường Sơn có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của dân tộc ta?

Viết câu giải đáp của em:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6. (M1 – 1 điểm). Nối tên nước ở cột A với tên châu lục ở cột B sao cho phù hợp:

A- Tên nước

1. Ai Cập
2. Hoa Kì
3. Pháp
4.Ô-xtrây-li-a

B- Tên châu lục

a) Châu Âu
b) Châu Đại Dương
c) Châu Phi
d) Châu Mĩ

Câu 7. (M1 – 1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu giải đáp đúng

Địa hình châu Mĩ từ tây sang đông lần là lượt:

A. Đồng bằng bự, núi cao, hoang mạc
B. Núi cao, đồng bằng bự, núi thấp và cao nguyên
C. Đồng bằng, núi cao, núi thấp và cao nguyên
D. Núi cao, hoang mạc, núi thấp và cao nguyên

Câu 8. (M1 – 1 điểm) Chọn các từ ngữ cho sớm muộn đây và điền vào chỗ chấm (…..) của đoạn văn cho phù hợp: a) tài nguyên ; b) đồng bằng ; c) đông nhất; d) nông nghiệp.

Châu Á có số dân (1)……………………toàn cầu. Người dân sống đông đúc tại các (2)……………………châu thổ và sản xuất (3)……………………..là chính. 1 số nước tăng trưởng công nghiệp khai thác (4)………………..như Trung Quốc, Ấn Độ.

Câu 9. (M2 – 1 điểm) Nêu sự không giống nhau về địa hình của 2 nước Lào và Cam-pu-chia.

Viết câu giải đáp của em:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. (M4 -1 điểm) Nền kinh tế Bắc Mĩ có gì khác so với Trung Mĩ và Nam Mĩ.

Viết câu giải đáp của em:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2.1. Đáp án đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 5 số 1

Câu 1 (M1 -0.5 điểm). Khoanh vào C

Câu 2: (M1 -0.5 điểm). (1) 56 ngày đêm ; (2) lịch sử.

Câu 3: (M2- 2 điểm). Các nội dung cần điền theo quy trình:

 • Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Lá cờ đỏ sao vàng
 • Là bài Tiến quân ca
 • Hà Nội
 • Đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh

Câu 4. (M3- 1 điểm). Các điểm căn bản của Hiệp định Pa-ri là:

 • Mĩ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, hợp nhất và chu toàn cương vực của Việt Nam.
 • Mĩ phải rút toàn thể quân Mĩ và đồng minh ra khỏi Việt Nam.
 • Mĩ phải hoàn thành dính líu quân sự ở Việt Nam.
 • Mĩ phải có phận sự trong việc xây dựng hòa bình ở Việt Nam.

Câu 5: (M3 – 1 điểm) Đây là trục đường để miền Bắc tiếp viện sức người, vũ khí, lương thực,….cho chiến trận, góp phần bự bự vào sự nghiệp giải phóng miền Nam.

Câu 6: (M1- 1 điểm). Mỗi ý nối đúng được 0,25 điểm.

Đáp án:

1 – c ; 2 – d ; 3 – a ; 4 – b .

Câu 7. (M1 – 1 điểm) Khoanh vào B.

Câu 8. (M1 – 1 điểm) . Thứ tự các từ cần điền: (1) – c) ; (2) – b) ; (3) – d) ; (4) – a) .

Câu 9. (M2 – 1 điểm) Đáp án:

 • Địa hình của Lào phần bự là núi và cao nguyên.
 • Địa hình của Cam-pu-chia chủ quản là đồng bằng.

Câu 10. (M4 – 1 điểm).

Đáp án:

Bắc Mĩ có nền kinh tế tăng trưởng, nông nghiệp hiện đại, công nghiệp tiên tiến. Trung và Nam Mĩ có nền kinh tế đang tăng trưởng, chủ quản sản xuất nông phẩm và khai thác tài nguyên để xuất khẩu.

3. Đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 5 số 2

I. Lịch sử (5 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước ý giải đáp đúng hoặc xong xuôi các đề nghị sau:

Câu 1: (0,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. Chiến dịch Điện Biên Phủ chiến thắng vào thời kì nào?

A. 30/3/1954

B. 13/3/1954

C. 7/5/1954

D. 30 /4/1954

Câu 2 (0,5 điểm): Hiệp định Giơ- ne- vơ được kí vào ngày, tháng, 5 nào?

A. 2/9/1945

B. 21 /7/1954

C. 30/12/1972

D. 27/1/1973

Câu 3 (0,5 điểm).Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn nhằm mục tiêu:

A. Để miền Bắc tiếp viện cho miền Nam, tiến hành nhiệm vụ hợp nhất tổ quốc.

B. Để mở đường thông thương sang Lào và Cam-pu-chia.

C. Để dân chúng có đường giao thông.

D. Ý A và B đều đúng.

Câu 4 (0,5 điểm): Nhà máy thủy điện Hòa Bình được cán bộ và người lao động 2 nước nào xây dựng?

A. Việt Nam và Lào

B. Việt Nam và Trung Quốc

C. Việt Nam và Liên Xô

D. Liên Xô và Lào

Câu 5.(1 điểm) Hãy điền những nội dung thích hợp vào các chỗ (…) trong bảng.

Nội dung Quyết định của Kì họp thứ I Quốc hội khóa VI
Tên nước
Quốc kì
Quốc ca
Thủ đô

Thành phố

Sài Gòn – Gia Định

Câu 6. (1 điểm) Nêu ý nghĩa lịch sử của thắng lợi 30- 4- 1975?

Câu 7 (1 điểm) Tại sao Mĩ phải kí hiệp nghị Pa-ri về hoàn thành chiến tranh ở Việt Nam?

II. Địa lí (5 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước ý giải đáp đúng hoặc xong xuôi các đề nghị sau:

Câu 1 (0,5 điểm): Hoang mạc Xa-ha-ra nằm ở châu lục:

A. châu Á

B. châu Phi

C. châu Mĩ

D. Châu Âu

Câu 2 (0,5 điểm): Trong các ý sau, ý nào ko nêu đúng đặc điểm của châu Á ?

A. 2/3 diện tích là đồng bằng, 1/3 diện tích là đồi núi.

B. Có đủ các đới khí hậu.

C. Phần nhiều người dân làm nghề nông nghiệp là chính.

Câu 3 (0,5 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. Nước nào có số dân đông nhất toàn cầu?

A. Liên bang Nga

B. Trung Quốc

C. Hoa Kì

Câu 4 (0,5 điểm): Đặc điểm khí hậu của châu Phi là:

A. Có khí hậu ôn hòa.

B. Có băng tuyết quanh 5.

C. Hot và khô hàng đầu toàn cầu.

Câu 5 (1 điểm): Điền từ trong ngoắc đơn vào mỗi chỗ trống (…) cho thích hợp. (hà khắc, đồi núi thấp, bự nhất, Á, khoáng sản tự nhiên)

Liên bang Nga có diện tích …………………. toàn cầu, nằm ở cả châu …. và châu Âu . Phần cương vực thuộc châu Á có khí hậu…………… ….., phần cương vực thuộc châu Âu chủ quản là đồng bằng và ……………… . Liên bang Nga có nhiều…………………… ….. là điều kiện thuận tiện để tăng trưởng kinh tế.

Câu 6. (1 điểm) Nêu 1 số đặc điểm về địa hình và khí hậu của châu Mĩ?

Câu 7. (1 điểm) Kể tên các biển cả trên toàn cầu và xếp đặt theo quy trình từ bự tới nhỏ về diện tích?

3.1. Đáp án đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 5 số 2

Phần

Câu

Chỉ dẫn chấm

Biểu điểm

I.

Lịch sử

Câu 1

S – S – Đ– S

0,5 điểm

Câu 2

B

0,5 điểm

Câu 3

A

0,5 điểm

Câu 4

C

0,5 điểm

Câu 5

– Tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng;

– Quốc ca là bài Tiến quân ca;

– Thủ đô là Hà Nội;

– Thành phố Sài Gòn – Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

1 điểm

(mỗi ý đúng 0,2 điểm)

Câu 6

– Là 1 trong những thắng lợi hiển hách nhất trong lịch sử dân tộc.

– Đánh tan quân xâm lăng Mĩ và quân đội Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, hợp nhất tổ quốc.

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 7

Mĩ phải kí hiệp nghị Pa-ri về hoàn thành chiến tranh ở Việt Nam vì Mĩ đã bị thất bại nặng nề ở cả 2 miền Nam- Bắc .

1 điểm

II.

Địa lí

Câu 1

B

0,5 điểm

Câu 2

A

0,5 điểm

Câu 3

S – Đ – S

0,5 điểm

Câu 4

C

0,5 điểm

Câu 5

Liên bang Nga có diện tích ln nht toàn cầu, nằm ở cả châu Á và châu Âu . Phần cương vực thuộc châu Á có khí hậu khc nghit, phần cương vực thuộc châu Âu chủ quản là đồng bằng và đồi núi thp. Liên bang Nga có nhiều tài nguyên thiên nhiên là điều kiện thuận tiện để tăng trưởng kinh tế.

1 điểm

( mỗi ý đúng 0,2 điểm)1

Câu 6

+ Địa hình: Địa hình châu Mĩ chỉnh sửa từ tây sang đông: phía tây là các dãy núi cao và khổng lồ, ở giữa là đồng bằng bự còn phía đông là các dãy núi thấp và cao nguyên.

+ Khí hậu: Châu Mĩ có nhiều đới khí hậu : nhiệt đới, ôn đới và hàn đới.

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 7

Các biển cả trên toàn cầu được xếp đặt theo quy trình từ bự tới nhỏ về diện tích là:

Thái Bình Dương, Đại Tây dương, Ấn Độ Dương , Bắc Băng Dương

1 điểm

4. Đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 5 số 3

Câu 1. Khoanh vào chữ cái trước ý giải đáp đúng.

a) Thời gian Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn là:

A. 1954

B. 1959

C. 1960

D. 1975

b) Vẻ ngoài chiến đấu của dân chúng miền Nam sau phong trào “ Đồng khởi” là:

A. Tranh đấu chính trị

B. Tranh đấu vũ trang

C. Tranh đấu tư tưởng

D. Tranh đấu chính trị liên kết với chiến đấu vũ trang

c) Nước nào dưới đây đã tương trợ nước ta xây dựng Nhà máy Cơ khí Hà Nội:

A. Liên Xô

B. Trung Quốc

C. Cu Ba

D. Nhật Bản

Câu 2. Nối các sự kiện ở cột A với mốc thời kì ở cột B để có câu giải đáp đúng.

A

B

Lễ kí Hiệp định Pa-ri

1 – 12 – 1972

Xe tăng tiến vào dinh Độc Lập

27 – 1- 1973

Tổng tuyển cử bầu Quốc hội

25 – 4 – 1976

30 – 4 – 1975

Câu 3. Tại sao vào ngày 30/4/1975 Tổng thống ngụy Dương Văn Minh bắt buộc ra lệnh đầu hàng ko điều kiện?

Câu 4. Nêu ý nghĩa của thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ.

Câu 5. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu giải đáp đúng.

a) Châu Âu nằm ở:

A. Phía tây châu Á

B. Phía đông châu Á

C. Phía bắc châu Á

D. Phía nam châu Á

b) Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào?

A. Châu Đại Dương

B. Châu Mĩ

C. Châu Phi

D. Châu Âu

c) Độ sâu bự nhất thuộc về.

A. Ấn Độ Dương

B. Bắc Băng Dương

C. Đại Tây Dương

D. Thái Bình Dương

d) Phần lục địa Việt Nam tiếp giáp với những nước nào?

A. Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia.

B. Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc.

C. Trung Quốc, Lào, Mông Cổ.

D. Thái lan, Trung Quốc, Lào

Câu 6. Điền từ phù hợp vào chỗ trống :.

Châu Á có số dân ……………………………………….… toàn cầu. Người dân sống tại các ……………………………………..…… châu thổ và sản xuất ………………………………..…………… là chính. 1 số nước tăng trưởng công nghiệp khai thác ………………………………………..……… như Trung Quốc, Ấn Độ.

Câu 7. Ngành kinh tế quan trọng của khu vực Đông Nam Á là ngành nào? Tại sao?

Câu 8. Em hãy viết 1 đoạn văn ngắn miêu tả về châu Nam Cực?

4.1. Đáp án đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 5 số 3

Môn Lịch sử. (5 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Thứ tự khoanh B-D-A, đúng mỗi ý được 0,5 điểm

Câu 2. (1,5 điểm) Nối đúng mỗi ý được 0,5 điểm

Câu 3. (1 điểm)

– Ngày 30/4/1975 Tổng thống ngụy Dương Văn Minh bắt buộc ra lệnh đầu hàng ko điều kiện vì:

– Quân ta đã thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam. 0,5 đ

– Ngụy quân, ngụy quyền đã sụp đổ hoàn toàn. 0,5đ

Câu 4. (1 điểm)

Ý nghĩa của thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ: là mốc son chói lọi, góp phần chấm dứt chiến thắng cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lăng.

Địa lí. (5 điểm)

Câu 5. (2 điểm) Thứ tự khoanh A – C – D – B, đúng mỗi ý được 0,5 đ

Câu 6. (1 điểm) Điền đúng mỗi chỗ chấm được 0,25 điểm

Câu 7. (1 điểm)

Khu vực Đông Nam Á ngành nông nghiệp là quan trọng. Vì ở đây có đồng bằng phì nhiêu và có khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Câu 8. (1 điểm)

– HS viết được khoảng 3 câu có nội dung thích hợp được 1 đ.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Học tập thuộc mục Tài liệu.


#Top #Đề #thi #học #kì #Lịch #sử #Địa #lý #lớp #5 #học

Vik News

Lê Thị Thanh Loan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy tại trường Trường tiểu học Văn Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button